Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Låt alla gymnasieelever pröva att driva företag

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat.

Alla framgångsrika företag har en gång varit små och nystartade. Förutsättningarna för fler framgångsrika företag ökar om fler kan och vågar ta steget.

Annons

Skolan kan ge viktiga bidrag till detta. Om vi vill utveckla företagandet så måste grunden läggas redan i skolan. Här kan Ung Företagsamhet (UF) spela en viktig roll. UF ger elever möjligheten att under ett läsår i gymnasiet starta och driva ett eget företag. Problemet är att för få elever erbjuds denna möjlighet.

Cirka 30 procent av en årskull driver företag genom UF. Det är bra, men de behöver bli fler. Bäst genomförs UF-företagande i kursen entreprenörskap. Men på de flesta program behöver skolan göra ett aktivt val för att kursen ska bli tillgänglig. Inte minst behöver fler elever på yrkesprogrammen och naturvetenskaps- och teknikprogrammen få lära sig entreprenörskap.

Annons

För Jämtlands del är det 10 procent av eleverna på teknik som driver UF-företag, fyra procent på naturprogrammet och ingen på fordon- och transportprogrammet.

Fördelen med UF-företagande är att eleverna ges möjlighet att testa entreprenörskap på riktigt.

Forskning visar att de som drivit UF-företag på gymnasiet oftare startar eget företag, tjänar bättre och har lägre arbetslöshet än andra. Forskningen visar också på andra värden av UF-företagande. Elever som deltagit i UF:s verksamhet har vid fler tillfällen än andra elever mött företag och det omgivande samhället. Eleverna utvecklar också goda förmågor som inte bara har med företagandet att göra, exempelvis samarbete, planering, ansvarstagande och självförtroende.

Låt alla elever i Jämtland ha möjligheten att driva ett UF-företag. Kursen entreprenörskap borde finnas valbar på samtliga gymnasieprogram. Det kan ske genom att kursen blir valbar för alla elever inom ramen för individuellt val, vilket förutsätter en förändring i gymnasieförordningen.

Annons

En sådan reform skulle alltså ge alla elever möjlighet att testa på kursen entreprenörskap och skapa förutsättningar för fler att driva ett UF-företag. Jämtland har behov för fler och växande företag i framtiden.

Malin Burman, styrelseordförande UF Jämtland

Sara Månsson, regionchef UF Jämtland

Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan