Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Svar: Vindkraften gör stor klimatnytta och pressar elpriset

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild, Gunnar Stattin

Annons

En insändarskribent påstår att branschorganisationen Svensk Vindenergi planerar ”utbyggnad med ytterligare tusentals vindkraftverk”.

Insändare: ”Dumma svenskar” bygger vindkraftverk (21 januari)

Det stämmer inte. Svensk Vindenergi är en branschorganisation för företag som verkar inom vindkraftsområdet, men vi planerar inte för utbyggnaden.

Det är Naturvårdsverket och Energimyndigheten som håller i arbetet med att ta fram en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Myndigheterna vill skapa förutsättningar för att Sverige år 2040 kan ha 100 terrawattimmar vindkraft, vilket skulle motsvara cirka 60 procent av den förmodade elanvändningen vid denna tidpunkt.

Annons

Annons

Och det är fullt möjligt med ett fungerande 100 procent förnybart elsystem till 2040-talet, enligt en rapport från Energimyndigheten, om vi bygger ut vindkraften och elnäten.

VV skriver att ”el från vindkraftverk är inte förnybar utan orsakar stora utsläpp av koldioxid” samt att ”vindkraft orsakar tre gånger mer koldioxid än kärnkraft per terawattimme under livscykeln”. Inget av detta stämmer.

Enligt FN:s klimatpanel har elproduktion från kärnkraft utsläpp på 4-110 gram koldioxidekvivalenter (CO2e) per kilowattimmar, medan vindkraft orsakar 7-56 gram CO2e per kilowattimme. Vattenfall anger att en modern vindpark i Sverige orsakar utsläpp på 6-7 gram, vilket är i nivå med de 6 gram de anger för deras kärnkraft. I båda fallen är utsläppen mycket små jämfört med kolkraft, där utsläppen är 750-1000 gram CO2e per kilowattimme.

”Syftet med nuvarande vindkraftspolitik är att Sverige ska framstå som ett föredöme och hjälpa länder i Europa och världen att avveckla kolkraft”, skriver VV.

Ja, det är ett av syftena, och det ger stor och omedelbar klimatnytta. Ett annat syfte är att möjliggöra en långtgående elektrifiering av transportsektorn och industrin i Sverige, utan att behöva öka importen av fossil el från våra grannländer.

Elexportens klimatnytta poängteras av sex av riksdagens sju partier. Moderaterna skriver exempelvis i sitt klimatprogram från maj 2018 om den sammanlänkade europeiska elmarknaden: ”När marknaden växer ökar intresset för att investera i klimatsmart el i Sverige. Resultatet blir ett säkrare och mer klimatsmart Europa.” och: ”Vi behöver underlätta export av svensk koldioxidfri el.”

Annons

Annons

Klimateffekten av den svenska elexporten är inte, som VV skriver, ”proportionellt mikroskopisk och omöjlig att avläsa”, utan oerhört stor. Om Sverige ökar vindkraftsproduktionen från nuvarande 20 till 100 TWh kan klimatutsläppen minska med cirka 48 miljoner ton om året, nästan lika mycket som Sveriges nuvarande territoriella utsläpp.

Insändarskribenten tror att vindkraftsutbyggnaden får ”högre elpriser som följd”, men det är precis tvärtom. Vindkraften pressar elpriset, vilket senast tydliggjordes när det producerades rekordmycket vindkraftsel i början av 2020.

De kommande åren kommer vindkraften att fördubblas, vilket beräknas sänka elpriset med 7,5 öre per kilowattimme.

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan