Annons

Annons

Annons

Krokom

Debatt
Debatt: Krokoms Växtkraft: Öppet brev om Länstrafikens upphandling av bland annat skolskjuts

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild

Annons

Öppet brev till styrelsen i Länstrafiken Jämtland:

Veronica Eklund (M) ordförande, Bräcke, Anders Frimert (S) vice ordförande, Stugun, Thomas Andersson (C) Fåker, Anton Nordqvist (MP), Brunflo, Maria Jacobsson (S) Offerdal, Mona Modin Tjulin (S) Frösön, Karin Ekblom (M) Mörsil, Bengt-Arne Persson (L) Sveg, Anton Hammar (S) ersättare, Östersund

Nedan följer frågor från Krokoms växtkraft avseende den upphandling som gjorts gällande bland annat skolskjuts i Krokoms kommun:

1) Upphandlingen avbröts i höstas eftersom Taxi Östersund överklagade. De hittade två punkter där inte Taxi Glesbygd hade svarat, dels på om det fanns dubbelt wifi i bilarna och hur företaget skulle ta hand om hittegods. När vi i Krokoms Växtkraft har tittat på den upphandlingen hittar vi att det endast ska lämnas information om hur man handskas med hittegods om upphandlarna vill se det. Så då föll den upphandlingen på wifi-frågan. Stämmer detta?

Annons

Annons

2) Den senaste upphandlingen vann som bekant Taxi Östersund och vad vi vet kommer den att överklagas av Taxi Glesbygd. Vi reagerar över att det endast står hur många barn som åker skolskjuts och antal skolor. Det står ingenting om var barnen bor.

I upphandlingen har Taxi Östersund angett fordonspark: Sju bilar som rymmer sex barn vardera, fem handikappfordon och fjorton bussar. Vad vi vet står det cirka sex–sju bilar ibland bara utanför skolan i Änge vid skolans slut. Innebär detta att det kommer att ta mycket längre tid för barnen att komma till och från skolan? Eller innebär det att Taxi Östersund kommer förhandla till sig en större fordonspark där kostnaden för kommunen sticker iväg?

3) Gjordes det någon rimlighetsbedömning om de samordningseffekter som antas uppkomma var rimliga att beräkna till 6,7 miljoner kronor mindre?

4) Björn Hammarberg (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Krokoms kommun, säger i ÖP att de har uppmanat Länstrafiken att kvalitetssäkra vinnande anbud genom en tids- och kostnadsanalys. Hur avser Länstrafiken arbeta med detta? Hur får allmänheten insyn i det hela?

Krokoms kommun starkt kritiska till Länstrafikens upphandling: ”Vi har varit naiva” (31 januari)

Annons

5) Ni skriver på er hemsida: ”Entreprenörerna är utvalda efter anbudsprövningar vilket borgar för en kraftfull produktivitetsutveckling i verksamheten.” Hur ser ni i styrelsen på produktivitetsutvecklingen när Taxi Glesbygd försvinner som aktör?

Annons

6) En upphandlande myndighet är inte skyldig att lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Av vilken anledning redovisade Länstrafiken den summa som Taxi Glesbygd angivit vid sitt anbud? Vi vill att ni redogör för hur detta har hanterats och vilken information etc som har gått ut i den avbrutna och nya upphandlingen.

7) Då vi har läst protokollen från båda upphandlingstillfällena förstår vi att styrelsen varit enig i sitt beslut då ingen ledamot har reserverat sig. Hur ser ni på era respektive uppdrag gällande regional utveckling i hela länet utifrån beslutet om att inte tilldela anbudet Taxi Glesbygd?

8) Vad vi förstått så backade Krokoms kommun från beslutet att avbryta upphandlingen på vädjan av regionen. Här undrar vi hur vi som medborgare ska förstå relationen mellan region och kommun. Är regionens behov överordnat det kommunala självstyret?

Krokoms växtkraft: Anna Olofsson Frestadius, Jenni Skarp Andersson, Kristina Ernehed, Sara Swedenmark och Susanne Kvarnlöf

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan