Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Gymnasiets yrkesprogram leder snabbast till jobb

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Tio år efter gymnasiet är det teknikprogrammet på Fjällgymnasiet i Svenstavik som toppar listan, följt av byggprogrammet på Hjalmar Strömerskolan i Strömsund.

Annons

I dag har många företag svårt att hitta rätt kompetens, trots att många arbetslösa söker jobb. Senaste säsongsrensade data från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att arbetslösheten är 7,6 procent i Jämtlands län.

Den dåliga matchningen mellan de jobbsökandes kompetens och vad företagen efterfrågar är en påminnelse om hur viktigt det är välja gymnasieprogram som fungerar bra på arbetsmarknaden. Vi vet exempelvis att yrkesprogram i högre utsträckning leder till jobb i direkt anslutning till gymnasiet. Trots detta ser många elever dem inte som ett alternativ. Både vi arbetsgivare och skolor behöver helt enkelt bli bättre på att informera.

För att bidra med underlag inför gymnasievalet 2020 presenterade Svenskt Näringsliv nya siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepelj. De visar hur elever från olika gymnasieprogram i Jämtland klarat sig på arbetsmarknaden. 

Annons

Annons

Trots att första valet redan ska vara gjort finns det fortfarande möjlighet till omval och nyval under våren. 

Gymnasiepejlen visar tidigare elevers ställning på arbetsmarknaden efter examen. De som ska välja program kan själva jämföra och få en bild av hur valet av program och skola kan påverka deras framtida arbetsliv, sett till jobbmöjligheter och inkomst.

Tio år efter gymnasiet är det teknikprogrammet på Fjällgymnasiet i Svenstavik som toppar listan, följt av byggprogrammet på Hjalmar Strömerskolan i Strömsund.  

Enligt listan har över 92 procent av de elever som valt dessa utbildningar etablerat sig på arbetsmarknaden med en snittinkomst på 30 900 kronor respektive 31 300 kronor. 

Industriprogrammet på Hjalmar Strömerskolan parkerar på femte plats och teknikprogrammet på Jämtlands gymnasium på plats tio på topp-tio-listan. 

Förändringarna i näringslivet går snabbt. Förväntningarna på medarbetarnas kompetens förändras. En nära koppling till branscher och företag är därför viktig för en bra yrkesutbildning i takt med tiden.

Branscher och företag måste få ett större inflytande över utformningen av yrkesutbildningarna. Koncept som college och collegeliknande modeller behöver uppmuntras. Försöksverksamheten med branschskolor och yrkesprov behöver växlas upp. Det är också viktigt att studie- och yrkesvägledningen förbättras för att eleverna ska ges bättre förutsättningar inför gymnasievalet.

Annons

Hur väl eleverna klarar sig i högre studier och på arbetsmarknaden bör ingå i skolornas kvalitetsredovisningar och tydligt och lättbegripligt redovisas för elever och föräldrar.

På så sätt ökar både förutsättningarna för eleverna att göra medvetna och genomtänkta val och förutsättningarna för huvudmännen att utveckla och förbättra skolverksamheten. Hela gymnasieskolan måste präglas av hög kvalitet, god relevans och starka resultat.

Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, Svenskt Näringsliv

Ola Toftegaard, regionchef, Svenskt Näringsliv Jämtland

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan