Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Varför säger politiker nej till sänkta hastigheter när de bestämt att växtgasutsläppen ska minska?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Regionala utvecklingsnämnden har, tillsammans med kommunalråden för länets alla kommuner, nu klagat hos regeringen och Trafikverket för att hastigheterna planeras att sänkas på delar av E 14 och E 45 i länet.

Regionen ställer krav på Trafikverket för bättre säkerhet på vägarna – vill inte att hastigheter sänks: ”Inte logiskt” (27 februari)

Annons

Tyvärr innebär skrivelsen att länets politiska ledning, i region och kommuner, kraftigt tappar i trovärdighet. Offerkoftan är påsatt när man i klagoskriften skriver att ”Hastighetssänkningar på viktiga vägstråk drabbar Jämtlands län särskilt hårt och får allvarliga konsekvenser för jobb, tillväxt och konkurrenskraft”.

Annons

Jag vill då påminna om att i förordet till Jämtlands Energi- och Klimatstrategi 2020–2030, skriver regionrådet Elise Ryder Wikén:

”Här i Jämtlands län har vi goda förutsättningar att ligga i täten i klimatarbetet. Vi ser styrkan i att vara en föregångare. För att detta ska bli möjligt krävs dels styrmedel på nationell och EU-nivå som ger rätt förutsättningar för omställningen, dels en nationell lagstiftning och standarder som anpassar sig efter dagens klimatutmaningar och behov. De beslut vi tar idag och några år framåt styr våra utsläpp under de kommande tio åren och blir avgörande för framtida generationer.”

Det märkliga är att när klagoskriften till regeringen skrevs höll man för både ögon och öron för den klimatsituation vi är mitt upp i. Det saknas helt kopplingar till energi- och klimatstrategin, som är ett av de styrande dokumenten för länet, som de alla står bakom.

I strategin står det: ”Utsläppen i Jämtlands län har i snitt minskat med tre procent årligen under perioden 2010–2017. Nu behöver takten skruvas upp så att minskningen blir mer än tre gånger större än vad vi uppnått hittills.”

Även i den regionala utvecklingsstrategin, som är länets övergripande styrdokument, har det beslutats om betydelsen av att ”minska utsläppen från transportsektorn”.

Annons

Minskningen behöver, enligt energi- och klimatstrategin, vara 10 procent varje år 2020–2030. Det är en usel början på den nya målperioden när regionrådet, tillsammans med kommunalråden, kräver hastigheter på de aktuella vägarna som ger nästan 20 procent procent större växthusgasutsläpp än de farter som Trafikverket avser införa.

Annons

Att risken att omkomma i en kollision dessutom är cirka 40 procent lägre med de föreslagna hastigheterna är ett minst lika viktigt argument.

Hur tänkte ni nu, Elise Ryder Wikén (M), Therese Kärngard (S), Jörgen Persson (S), Anders Häggkvist (C), Karin Jonsson (C), Mikael Westin (C), Susanne Hansson (S), Daniel Danielsson (C) och Bosse Svensson (C)?

Ulf von Sydow, tidigare regional utvecklingsstrateg i Region Jämtland Härjedalen

Annons

Annons

Till toppen av sidan