Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Svar från politikerna: Fel att sänka hastigheten i stället för att göra vägarna säkrare

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mitträcken är en åtgärd för att öka säkerheten på vägarna.

Annons

Svar på ”Varför säger politiker nej till sänkta hastigheter när de bestämt att växtgasutsläppen ska minska?” (1 mars)

Annons

Annons

Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Jämtlands län har med vår tillgång till grön el och viktig råvara i skogen mycket riktigt goda förutsättningar att ligga i täten i klimatarbetet. Vi behöver till exempel arbeta tillsammans med näringslivet för att få i gång tillverkning av biodrivmedel i den omställning av transportsektorn som behöver göras.

Sänkta hastigheter på våra Europa- och länsvägar innebär inte att det arbetet ska avstanna. En minskning av transportsektorns utsläpp bör ske på flera olika sätt, förutom genom mer klimatsmarta bränslen bland annat genom minskade transporter och utökad kollektivtrafik.

Men de transporter som faktiskt måste utföras i vårt vidsträckta län behöver bra och säkra vägar, inte sänkta hastigheter. I den regionala utvecklingsstrategin finns, förutom miljömål, också mål om bland annat bra standard på våra vägar och hög trafiksäkerhet.

Det Trafikverket nu föreslår är sänkt hastighetsgräns i stället för att investera i de åtgärder som verkligen behövs och gör skillnad, till exempel mitträcken. Det får stora konsekvenser för dem som i dag inte har möjlighet att åka kollektivt, liksom besöksnäringen med flera.

Höjd säkerhetsstandard på våra vägar är en viktig fråga för länet. Vi har nyligen även uppvaktat regeringen med krav om ökade investeringar i järnväg, för att möjliggöra mer miljövänliga transporter och kortare restider.

Annons

Som politiker måste vi hantera och agera utifrån många olika perspektiv samtidigt för att möjliggöra bästa möjliga utveckling för vårt län.

Elise Ryder Wikén (M), Therese Kärngard (S), Jörgen Persson (S), Anders Häggkvist (C), Karin Jonsson (C), Mikael Westin (C), Susanne Hansson (S), Daniel Danielsson (C), Bosse Svensson (C)

Annons

Annons

Till toppen av sidan