Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Replik till politikerna: Är fem eller tjugo minuter längre restid ”stora konsekvenser”?

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Ni politiker svarar intemin fråga om logiken med att ha som fastlaget mål att minska växthusgasutsläppen med 10 procent år 2020 (ytterligare 10 procent 2021, 10 procent 2022 och så vidare under hela 2020-talet) och samtidigt till regeringen klaga över sänkta fartgränser som skulle innebära 20 procent minskade utsläpp på aktuella sträckor.

Debatt: Svar från politikerna: Fel att sänka hastigheten i stället för att göra vägarna säkrare (6 mars)

Annons

Annons

Ni säger samlat att ”Klimatfrågan är vår tids största utmaning” – bra så. Det är bråttom nu att komma i gång med minskningen av växthusgasutsläppen!

Den takt som ni slagit fast ska ske är ambitiös och kräver extraordinära åtgärder för att lyckas. Att då tala om att vi behöver få i gång tillverkning av biodrivmedel i länet är utopiskt. Denna diskussion är mer än tio år gammal och står fortfarande på samma punkt, möjligen undantaget biogas.

Vi talar om miljardinvesteringar, men främst är det nationell och EU-politik som avgör detta. I alla år har långsiktiga politiska besluts efterlysts och ni vet mycket väl att under första halvan av 2020-talet kommer inte denna industri att finnas i Jämtland – och knappast ens före 2030.

Det är naturligtvis sant att länet behöver bra och säkra vägar, det är inte det frågan handlar om när ni skriver om det ni kallar ”vår tids största utmaning”. Det finns ingen som motsäger en ökad trafiksäkerhet. Samtidigt vet ni mycket väl att det är stenhård konkurrens om de nationella väganslagen och ledtiderna är mer än tio år. En skrivelse till regeringen i detta ärende ger inte en krona till i närtid.

Och det är naturligtvis inte som ni skriver att Trafikverket väljer sänkt hastighetsgräns i stället för att investera i mitträcken! Det handlar om trafiksäkerhet, klimatutmaning och begränsade resurser.

Annons

Ni slår fast att ”det får stora konsekvenser för dem som i dag inte har möjlighet att åka kollektivt, liksom besöksnäringen med flera” när Trafikverket avser sänka hastigheterna på en mycket begränsad del av vägnätet.

Annons

Vad är stora konsekvenser? Fem minuter längre restid mellan Östersund och Åre? Tjugo minuter Gävle–Vemdalen? Även besöksnäringen till konkurrenten Sälen får sänkta fartgränser.

Är inte två färre skiddagar per år stora konsekvenser? Det är den förändringstakt som nuvarande klimatförändringar har.

Ni avslutar ert svar med att säga att ni ”måste hantera och agera utifrån många olika perspektiv samtidigt för att möjliggöra bästa möjliga utveckling för vårt län”.

Om ”vår tids största utmaning” kompromissas ned på det enkla sättet att ni måste skriva till regeringen i en fråga som går tvärsemot ert beslut om minskade växthusgasutsläpp, så vill jag avsluta denna kommentar precis som mitt förra inlägg: Hur tänkte ni nu? Tror ni att 2020 kommer att redovisa 10 procent lägre utsläpp än 2019?

Ulf von Sydow, regional utvecklingsstrateg 2014–2018

Annons

Annons

Till toppen av sidan