Annons

Annons

Annons

Östersund

Kyrkans protester avslås – domstolen ger klartecken för Storsjö strands andra byggetapp

Svenska kyrkans överklagande av detaljplanen för Storsjö strand avslås. Det konstaterar nu mark- och miljödomstolen i Östersund i en dom.

Text

Annons

Igångsättandet av Storsjö strands etapp två kommer därmed allt närmre.

Beslutet om att anta detaljplanen strider inte mot någon rättsregel. Det har inte framkommit något som ger domstolen anledning att upphäva detaljplanen och Svenska kyrkans överklagande ska därför avslås, framgår det av domskälen.

En syn med mark- och miljödomstolen hölls före påsk. Nu har domare Jonas Manole och hans juristkollegor fattat sitt beslut. Kyrkorådets ordförande Margareta Winberg, till vänster, har inget för sitt överklagande.

Bild: Per Hansson

Överklagandet har framför allt handlat om den byggnad som planerar byggas nedanför Östersunds centralstation. Ett hus vars tak kommer att sticka upp 1,5 meter ovanför stationen och som därmed även påverkar utsikten mot Storsjön. Vattenspegeln blir mindre.

Annons

Östersunds kommun antog den aktuella detaljplanen i september förra året då fullmäktige godkände utbyggnaden av Storsjö strands etapp 2.

Annons

I etappen planeras för sex nya bostadskvarter mellan järnvägen och stranden.

Då hade planarbetet dessförinnan gjorts om ett par gånger. Bland annat fick kommunen bakläxa av Länsstyrelsen på att utblicken från Gränsgatan ner mot Storsjön mot Frösön, i ursprungsförslaget näst intill utraderade vattenspegeln.

Där arbetade samhällsbyggnadskontoret om byggförslagen. Hus flyttades i både sid- och höjdled.

Det är här som etapp två kommer att växa fram mellan järnvägsspåren och Storsjöns strand.

Bild: Per Hansson

Men när det kom till byggnaden bakom Östersunds centralstation stod kommunen fast vid att bygga fyra våningar. Då reagerade Svenska kyrkan. Vid ett intensivt kyrkorådsmöte förra sommaren protesterade ledamöterna, som bland annat menade att med en mindre vattenspegel från kyrktrappan ner mot Storsjön, skulle påverka det andliga perspektivet av vyn, i alltför stor negativ mening. Kyrkorådet överklagade hela ärendet till mark- och miljödomstolen.

Läs även: Domstolen synade utsikten över Storsjön – avgörande efter Påsk: "Bygg gärna på stranden – men inte högre än centralstationen"

Maria Boberg, Östersunds kommun, Margareta Winberg, kyrkorådet och Therese Svedberg, mark- och miljödomstolen, resonerar kring strandbyggande och utsikten mot Storsjön vid domstolssynen den 2 april.

Bild: Per Hansson

Annons

Annons

Den 2 april i år hölls syn på plats vid Stora Kyrkan. Kyrkorådets ordförande Margareta Winberg argumenterade för kyrkans sak. På andra sidan presenterade stadsarkitekt Maria Boberg kommunens linje och mark- och miljödomstolen lyssnade.

Kyrkans önskemål var framför allt att det planerade huset mellan Centralstationen och stranden, sänktes till två eller tre våningar.

Sammanfattningsvis gör mark och miljödomstolen bedömningen att den antagna detaljplanen ligger inom ramen för vad den kommunala självbestämmanderätten medger.

Domstolen konstaterar i sina domskäl att prövningen handlar om detaljplanen strider mot någon rättsregel eller inte.

"Det handlar inte om kommunen valt den lämpligaste lösningen utan om lösningen uppfyller lagens krav", framgår det av domen.

Juristerna konstaterar även att, "om riksintresset lidit påtaglig skada hade detaljplanen upphävts i sin helhet".

Läs även: Trots varningsrop in i det sista: Ett rungande ja till ny detaljplan för Storsjö strand

Stadsarkitekt Maria Boberg och hennes medarbetare har jobbat med strandens detaljplan under lång tid. Nu är frågan om ärendet nått vägs ände och om spadarna snart kan sättas i backen för andra etappen?

Bild: Per Hansson

Domstolen hänvisar till såväl Länsstyrelsens som Riksantikvarieämbetets bedömningar.

Länsstyrelsen i Jämtland överprövade aldrig den aktuella detaljplanen. Och efter egen syn på plats kom Riksantikvarieämbetet fram till att riksintresset visst skadas, men inte påtagligt.

Annons

Av domskälen framgår även att Kyrkan i denna fråga agerat utifrån ett enskilt intresse. Domstolen sträcker sig så långt som till att, "viss olägenhet uppstår då utsikten påverkas".

"Men fjällutsikten är kvar och bara i begränsad omfattning påverkas utsikten mot Storsjön", skriver mark- och miljödomstolen.

Ett eventuellt överklagande till högre instans måste göras före 13 maj, framgår det av dagens dom.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan