Annons

Annons

Annons

Corona: Sjukvården

Debatt
Debatt: Läkare: Enkla munskydd kan öka risk för smittspridning

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT

Annons

Ett vanligt förekommande önskemål, ofta från anhöriga till äldre inom kommunal vård och omsorg, är att vård- och omsorgspersonalen ska använda munskydd vid all vård och omsorg. Argumentet för detta är att det ska minska risken att någon blir smittad av personal som upplever sig frisk men som trots det bär på viruset.

Vi har full förståelse för den oro som finns kring smittspridning. Ingen av oss har befunnit sig i en situation som denna tidigare och då är det lätt att införa extra åtgärder med hopp om att det ska leda till minskad smittspridning.

Annons

En viktig princip inom modern sjukvård och omsorg är dock att inte införa nya metoder om risken finns att det kan leda till skada.

Ofta handlar det i dessa situationer om enkla engångsmunskydd eller munskydd av tyg.

Annons

Det är dock inte så att vilket munskydd som helst är bättre än ingenting.

Det finns vetenskapliga undersökningar som visar att om de som arbetar inom sjukvård under utbrott av luftvägsvirus bär enkla munskydd, så kan det leda till ökad smittspridning.

Risken är tydligast visad för enkla tygmunskydd under utbrott av influensa. Vi avråder alla som jobbar inom vård och omsorg från att använda dessa. Det vore djupt olyckligt om personal orsakar ökad smittspridning och att fler, inte färre, äldre personer smittas och riskerar att avlida av covid-19.

Inte heller engångsmunskydd är riskfria. Det finns både äldre och helt nya vetenskapliga undersökningar som visar att enkla engångsmunskydd som bärs av en person som är infekterad med luftvägsvirus blir kraftigt förorenade av virus på utsidan av munskyddet.

Stora mängder virus utanpå munskyddet kan sedan spridas till vårdtagare när man oavsiktligt kommer åt munskyddets utsida med sina händer.

Våra hygienrutiner är baserade på de senaste vetenskapliga rönen och beprövad medicinsk erfarenhet.

Vi fortsätter att kontinuerligt följa forskning om nytta och risker med att använda munskydd och kommer omedelbart att ändra rekommendationen om kunskapsläget ändras, eller om det kommer nya rekommendationer från nationella myndigheter.

Annons

Micael Widerström, smittskyddsläkare Region Jämtland Härjedalen

Maria Marklund, specialist i vårdhygien och klinisk mikrobiologi

Annika Ersson, överläkare infektion och biträdande smittskyddsläkare

Urban Tirén, regionöverläkare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan