Annons

Annons

Annons

Corona: Sjukvården

Debatt
Debatt: Svar: Vi skapar en så säker miljö som möjligt hos Folktandvården

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Hampus Petersson

Annons

Svar på ”Optimala förutsättningar för smittspridning hos Folktandvården” (24 april)

Covid-19 kommer påverka oss under lång tid. Folktandvårdens uppdrag är att fortsätta erbjuda tandvård till invånarna i regionen och därför håller vi våra kliniker öppna och anpassar verksamheten efter rådande omständigheter.

Genom att göra det mildrar vi de långsiktiga konsekvenser som covid-19 har för våra verksamheter, för våra patienter, för regionen och för samhället som helhet.

Annons

Annons

Självklart är vi uppdaterade och följsamma till gällande riktlinjer och har täta dialoger med övrig hälso- och sjukvård inklusive smittskyddsläkare, hygienläkare, chefsläkare och även med Folktandvården i övriga Sverige

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Du ska därför inte besöka oss om du inte känner dig fullt friskt. Det gäller naturligtvis både patienter och medarbetare.

Vi har begränsat tillgängligheten till vårdlokalerna, vilket innebär att dörrarna in till mottagningarna är stängda. I vissa fall finns någon som möter och hänvisar utanför, i andra fall kan det vara en skylt med ett telefonnummer att ringa eller en ringklocka.

Detta syftar helt och hållet till att begränsa risken för att människor som inte är helt friska kommer in i våra lokaler.

Vid behandling av friska patienter använder vi våra ordinarie basala hygienrutiner samt visir. Om vi behöver behandla en patient med misstänkt eller bekräftat covid-19 har vi en rutin där ytterligare skyddsutrustning ska användas.

Vi har stoppat all uppsökande verksamhet och vi kallar inte patienter över 70 år eller multisjuka. Vi håller medvetet våra tidböcker glesare för att det inte ska bli för många patienter samtidigt i våra lokaler.

Annons

Jag har full förståelse för att den pandemi vi nu befinner oss i skapar oro. Därför vill jag vara tydlig med vilka åtgärder som införts inom Folktandvården för att vi ska skapa en så säker miljö som möjligt för våra patienter och medarbetare.

Om det är så att rekommendationerna ändras kommer vi givetvis att anpassa verksamheten utifrån dem, men i nuläget är du som patient fortsatt välkommen till oss på Folktandvården under förutsättning att du känner dig fullt frisk.

Helena Westin, områdeschef Folktandvården, Region Jämtland Härjedalen

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan