Annons

Annons

Annons

Östersund

Insändare
Insändare: Svar: Det behöver inte vara fel att bygga högt

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Så kan det komma att se ut när Storsjö Strand byggts ut och det går en bro över järnvägen till Österängen.

Annons

Svar på ”Insändare: De styrande måste ta det fulla ansvaret för stadsbyggandets utveckling” (17 april)

Jag håller med om att Östersund har potential och att det finns många egenintressen bland entreprenörer som vill tjäna pengar lite väl kortsiktigt. Likaså finns det politiker som tänker kortsiktigt på pengar i en allt för hög utsträckning.

Men det finns ett stort behov av mindre lägenheter och hotell i de centrala delarna av staden (om vi bortser från den krisen som just nu lamslår landet). Det är enormt viktigt att tillgodose tillgången till lägenheter och hotell i de centrala delarna, inte minst för Östersunds potential och arbetsmarknad.

Annons

Annons

Behovet av små centrala lägenheter kommer dessutom inte att minska, så länge hyrorna är överkomliga. Då går det inte att tänka smått i centrala delar av en stad.

Faktum är också att GIII:s torg har en enorm potential. Det kan självklart vara ett nav för regionaltrafiken samtidigt som man tillgodoser behov av hotell, kontor, bostäder och förstärker handeln i centrum.

Lek med tanken att man placerar en huskropp liknande Rådhuset på GIII:s torg och bygger ett resecentrum med parkeringar under jord. Då tvingas kommunen ge avkall på diverse siktlinjer eftersom byggnaden är högre än många andra och påverkar siktlinjerna och stadsbilden. Däremot skulle vi få ett tillskott av ännu en byggnad av yppersta klass som är en stor attraktion.

Nu krävs det att man till viss del gör avkall på de gamla riktlinjer som tidigare tagits fram, och det krävs pengar. På sikt kommer de bra investeringarna att betala sig. Det är de goda idéerna som genomförs som realiserar stadens potential.

Att bygga ännu en byggnad som Rådhuset är utopiskt och det skulle förmodligen vara enormt kostsamt, men värdet av en vacker byggnad, även om utformningen av byggnaden går emot översiktsplanen och dessutom kommer att påverka någons siktlinje, är dock mycket högre än att sätta upp en lada, eller fulare byggnader som helt och hållet följer den gamla översiktsplanen och aktuella detaljplaner.

Annons

Att bygga ett stort parkeringsgarage tillika resecentrum under marken är möjligt, det kostar så klart mycket pengar, men jag är övertygad om att det går att genomföra om många människor inser potentialen. Värdet av estetiken och tillgängligheten kommer helt enkelt att öka. Baserat på den insikten kommer viljan att växa fram för att skapa något som kan bli fantastiskt för staden.

Annons

När det gäller höjden på byggnaderna som planeras, skulle de kunna vara åtta–tio våningar utan att det försämrar stadsbilden nämnvärt. Det finns redan i dag höga byggnadskroppar på närmare sex–nio våningar på nedre sidan av Kyrkgatan i området (Hotell Östersund samt tornet till gamla Televerket). En byggnad skulle dessutom kunna vara 20 våningar och tillföra något till staden om man sätter estetiken först.

Att bygga högt behöver alltså inte vara fel. Hur många är det som störs över Rådhuset eller för den delen Östersunds sjukhus som inte är har en estetik som går att jämföra med Rådhuset? Dessa byggnader utgör delar som utvecklat stadens siluett.

Tänk på hur potentialen kan realiseras!

Magnus N.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan