Annons

Annons

Annons

Östersund

Insändare
Insändare: Gör en opinionsundersökning om Storsjö Strand och busstorget

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Jag är en av slumpmässigt utvalda personer över 65 år som fått delta i en enkätundersökning om samhällsfrågor i Östersunds kommun.

Den bestod av 50 frågor om förutsättningar för ett aktivt och hälsosamt liv för oss äldre i kommunen. Frågeställningarna berör utemiljöer, transporter, bostäder, social gemenskap med mera.

Det är bra att man får lämna synpunkter på detta. Emellertid saknar jag två för mig ännu viktigare frågor, nämligen hur jag som medborgare ser på kommunens planer att bebygga busstorget och Storsjö Strand. En sådan enkätundersökning borde ställas till ett urval av myndiga kommuninnevånare!

Annons

Annons

Som bakgrund till synpunkter på vidare bebyggelse nedanför järnvägen vid Storsjön, bör man undersöka vad vi tycker om den nya bebyggelsen vid Storsjö Strand. Husens höjd, färgsättning, arkitektur etcetera.

Särskilt vår uppfattning om bevarande av sjöutsikten från Stora kyrkan och Österängsparken måste vara en viktig fråga för kommunledningen. Där har tyvärr inte, varken lokalpressen eller våra politiska partier, vågat positionera sig!

Frågor beträffande busstorget bör gälla placeringen av resecentrum samt byggnadens utformning (traditionell, modern, futuristisk, höjd, färgsättning) och innehåll.

Jag har just lyssnat till fina tal vid vårt nationaldagsfirande från Ovikens gamla kyrka och Skansen på Youtube och tv. Båda dessa talare prisade Sverige för transparenta, demokratiska processer där alla får vara med att skapa det samhälle vi vill ha. Därför bör kommunen genomföra en opinionsundersökning.

De lokala politiska partierna bör visa vad ni står för! Min uppfattning väger lätt, men jag sympatiserar med de socialdemokratiska kvinnorna som vill behålla utsikten från kyrkan. Ni får min röst i nästa kommunalval!

Bengt Landervik

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan