Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Insändare
Debatt: Vill våra kommun- och regionpolitiker att länets unga flyktingar ska få uppehållstillstånd?

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Flyktingar vid gränsen mellan Turkiet och Grekland. Foto: Emrah Gurel.

Annons

Många kommun- och regionpolitiker i andra delar av landet och från olika partier utom Sverigedemokraterna går nu ut och öppet kräver amnesti för alla våra ensamkommande ungdomar. Men från våra politiker i Jämtlands län hörs eller syns ingenting. Det är högst märkligt och direkt oansvarigt. 

Varför står ni, våra folkvalda runtom i länet, inte upp och höjer era röster för att de unga måste få stanna? Det handlar inte endast om ungdomarnas framtid – utan också om vår landsbygd, länets alla kommuners och hela regionens framtid.

För vårt län betyder varje ny invånare en möjlighet. Som ni politiker så väl vet saknas massor av ny arbetskraft de närmaste åren. Kompetensförsörjningen är en överlevnadsfråga och alla våra unga ger oss ny livskraft. Vi behöver ungdomarna så väl. Vi behöver dem bland annat i vården och omsorgen, där vi står inför stora pensionsavgångar och vi ser nu hur sårbar denna sektor är. Många av våra ungdomar jobbar redan nu extra inom vård och äldreomsorg. De är en ovärderlig resurs mitt i pandemin.

Annons

Annons

Vårt län är dessutom bra på integration och har satt den på både Sverige- och världskartan. Hej Främling har mottagit flertalet nationella priser, och Inflyttarservice i Åre kommun har bjudits in till Australien för att berätta om sina framgångar. Östersunds kommun, genom bland annat Innanförskapsakademin, har uppnått mycket bättre resultat än riksgenomsnittet för nyanländas etablering i arbete. Strömsunds och Krokoms kommuner har utmärkt sig med en stabil integration. Och så vidare. Nyckeln är en tro på den enskilde individens förmåga och livskraft, samt en god samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor.

Många av de unga som kom till Jämtland som barn under den stora flyktingvågen 2015 utbildar sig nu, är välintegrerade och har tillfälligt uppehållstillstånd under den nya gymnasielagen. En lag som sätter de unga under en enorm press under normala omständigheter och som i detta läge med den härjande pandemin riskerar att bli en total katastrof både för gymnasieeleverna och vårt lokalsamhälle.

Andra ungdomar – de som kom några dagar försent eller har drabbats av rättsosäkra åldersuppskrivningar – har redan hamnat utanför samhället. De tvingas leva gömda utan rättigheter i ett vakuum, utan framtid och utan hopp. Polis, socialtjänst och frivilliga vittnar om att många lider av svår psykisk ohälsa och riskerar att tvingas in i missbruk och prostitution.

Annons

Gemensamt för alla ensamkommande ungdomar är att de inget hellre vill än att utbilda sig, fortsätta att bidra, stanna här, jobba och betala skatt.

Annons

Vi är många som med glädje och stort engagemang ställt upp helt ideellt och stöttat våra unga när samhället bett oss om det. De har blivit våra familjemedlemmar, lag- och klasskompisar och nära vänner. 

Nu är det dags för er, våra kommunala och regionala företrädare, att också ta ansvar. Att säga ifrån mot den omänskliga behandlingen av de som kom hit som barn och nu är en del av oss och Jämtlands län.

Hur agerar ni för att sätta press på riksdagspartierna så att de unga får stanna i Sverige och Jämtland?

Vad gör ni för att göra det möjligt för alla ungdomar att leva och verka i vårt län?

Örjan Carlbring, Världens kompetenser

Joel Larsson, Femövertolv

Lizzie Karlsson, Ingen människa är illegal

Annons

Annons

Till toppen av sidan