Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Småföretagarsverige befinner sig i en djup lågkonjunktur

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Joakim Sjöstedt, Företagarna Jämtland-Härjedalen.

Annons

Sedan årsskiftet har såväl den ekonomiska utvecklingen som politiken förändras dramatiskt till följd av spridningen av covid-19.

Effekterna av de krisåtgärder regering och myndigheter har infört för att få stopp på smittspridningen av covid-19 har lamslagit stora delar av näringslivet och flera branscher har helt stannat av. Även om den mest akuta krisen med dramatiskt BNP-fall och skenande arbetslöshet tycks ha mattats av är det alldeles för tidigt att ropa hej – vi är inte över ån ännu.

Småföretagarsverige befinner sig i själva verket i en djup lågkonjunktur. Den dystra bilden bekräftas av Företagarnas årliga Småföretagsbarometer.

För tredje året i rad föll den samlade konjunkturindikatorn för landets småföretagare, vilket innebär att den är på den lägsta nivån sedan 2013. Hela 19 av Sveriges 21 län har upplevt en svagare konjunktur jämfört med fjolårets mätning.

Annons

Annons

I Jämtland Härjedalen ser vi en oroväckande ökning av antalet varslade jämfört mot 2019.

Småföretagens pessimistiska syn på framtiden visar tydligt på en fortsatt osäker och riskfylld framtid.

Våra medlemsföretag vittnar om löner, hyror och avgifter som ska betalas samtidigt som det finns en försiktighet att beställa hos kunderna och orderböckerna fylls inte på. Tjänsteföretagare och företag inom besöksnäringen är särskilt drabbade, men få branscher och företag kommer helt klara sig undan krisen. För företagarna själva handlar det ofta om personliga tragedier, när den verksamhet som man under flera decennier har byggt upp raseras på bara några veckor.

I takt med att antalet företag som påverkas negativt blir fler stiger arbetslösheten och utanförskapet ökar. Det kan få förödande konsekvenser för länet. Utöver långsiktiga strukturreformer som stärker Sveriges och svenska företags konkurrenskraft behöver många av de regelförenklingar och insatser som gjorts under rådande kris i någon form förlängas.

Här i Jämtland-Härjedalen handlar det inte minst om att säkerställa företagens behov av rätt kompetens och att utbildningarna matchar företagens behov. Nationellt behöver omställningsstödet förlängas och även omfatta maj månad.

Även om krisen inte på långa vägar är över så måste vi börja blicka framåt och våga satsa för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften i svenska företag.

Annons

Vi ser här tre reformområden: minskad regelbörda för företag, lägre beskattning av företag och företagare, sänkta kostnader för att anställa och förbättrad tillgång till kompetent arbetskraft.

Annons

De senaste åren har alltför många ansvariga politiker visat på allvarlig okunskap om företagandets villkor. Sverige är samtidigt beroende av en politik som främjar entreprenörskap och företagande.

Bättre förutsättningar för företagande är en nödvändighet om vi vill gå stärka ur den här krisen. Det innebär fler jobb, ökad tillväxt och välfärd, och fler människor som förverkligar sin dröm som företagare.

Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Jämtland-Härjedalen

Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan