Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Förenkla omstarten för företagarna i Jämtlands län

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Under coronakrisen har många kommuner och regioner lättat på regler för att hjälpa och förenkla för sitt lokala och regionala näringsliv, så även i Jämtland Härjedalen. Det kan handla om att tidigarelägga tillstånd för uteserveringar, sänka avgifter och inte utföra tillsyn som inte är absolut nödvändig.

Även på nationell nivå har myndigheter gjort insatser för att lätta på regelbördan för företag. Många av insatserna är åtgärder som Företagarna har efterfrågat länge.

Hur kan det vara möjligt att i kris göra insatser som nästan setts som omöjliga innan och dessutom i ett rasande tempo?

Enligt Företagarnas undersökningar lägger en genomsnittlig företagare i tio timmar i veckan på administration av olika regler. Den tiden skulle kunna läggas på att driva och utveckla det egna företaget

Annons

Vi ser också att nästan nio av tio företagare är oroliga för att kommunen eller någon myndighet ska straffa dem för att de missat en regel för sitt företag. Det är inte rimligt. Företagare vill göra rätt, men det är lättare sagt än gjort.

Annons

Vi har inte råd att företagare oroar och administrerar bort sin tid. Våra företagare behöver, när krisen är över, starta om och tänka nytt för att komma tillbaka ännu starkare än de var innan. Förändringarna som gjorts i kristid måste vara kvar, och arbetet med regelförenkling på kommunal, regional och nationell nivå intensifieras.

En uppdatering är nödvändig. Vi föreslår att den börjar här:

Gör en bred översyn av de regler och avgifter som företagen behöver följa och betalar till kommunen. Om det var möjligt att sänka avgifter och till och med slopa delar av myndighetsutövningen under kristiden är det troligtvis möjligt att låta det fortsätta vara så. Att det dessutom görs konsekvensanalyser av hur nya regler påverkar de minsta företagen är av största vikt, både var för sig och som total regelbörda.

Fortsätt att göra affärer med näringslivet. Företagarna ser en risk att regionen och kommunerna i Jämtland-Härjedalen kommer dra i den ekonomiska handbromsen för att förbättra sin egen ekonomiska situation. Det är dock helt avgörande att det offentliga fortsätter med tidigare aviserade upphandlingar, inköp och investeringar för att på så sätt hålla igång ekonomin i länet.

För att ytterligare stimulera näringslivet behöver länets kommuner fråga sig om det finns verksamheter som drivs i egen regi men som i stället hade kunnat utföras av ett privat företag. Om det inte är en del av det kommunala kärnuppdraget finns det all anledning att knoppa av verksamheterna.

Annons

Sveriges företagare behöver en omstart när krisen väl är över. Arbetet med att förenkla regler både på kommunal, regional och nationell nivå måste prioriteras nu och under tiden som kommer efter krisen. Det har aldrig varit viktigare att förenkla för företagare!

Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Jämtland-Härjedalen

Pontus Lindström, expert lokalt företagsklimat Företagarna

Helena Fond, expert regelförenkling Företagarna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan