Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Krav: De ekologiska bönderna i Jämtlands län gör en stor miljöinsats

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Köttkor på naturbetesmark. Foto från Krav.

Annons

Förra året användes 36 procent av jordbruksmarken i Jämtland till ekologisk odling och bete.

De ekologiska bönderna i Jämtland gör en stor miljöinsats genom att säga nej till naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel och i stället använda odlingsmetoder som ökar kolinlagringen i marken och minskar utsläppen av växthusgaser.

Jämtland är ett av bara tre län som klarar Sveriges mål att andelen ekologisk jordbruksmark år 2030 ska vara 30 procent. Snittet i hela landet är 19 procent.

För att klara en omställning till hållbar livsmedelsproduktion behöver vi äta mindre kött. Ekologiska och Krav-märkta djur har dock en nyckelroll i en långsiktigt hållbar svensk livsmedelsproduktion, inte minst genom att de bidrar till ökad artrikedom.

Annons

Kornas gödsel bidrar dessutom till att göra jorden extra bördig, där Krav-ekologiska råvaror kan odlas och bli hållbar vegetarisk mat.

Annons

I Jämtland var 33 procent av alla kor och får ekologiska förra året. Genom att öka andelen kan bönderna i Jämtland och deras betande djur bidra till öppna landskap med fler växter, blommor, bin, insekter och fåglar, vilket är avgörande för stabiliteten i våra ekosystem och gör oss bättre rustade att klara torka och skyfall i klimatförändringarnas spår. Med Krav-certifiering uppfylls dessutom en rad tuffa krav för djurens välfärd.

Ekologiska bönder och Krav-bönder tar ett stort ansvar för att trygga en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Men om vi ska klara de stora utmaningarna som klimatförändringen, en minskad artrikedom och kemikalier i miljön måste vi arbeta tillsammans.

Dagligvaruhandeln och konsumenter i Jämtland kan bidra genom aktiva val. Varje val av svenska, närproducerade ekologiska och Krav-märkta varor tar oss ett steg närmare en hållbar framtid.

Offentliga upphandlare har stor makt att påverka utvecklingen. I hela landet köper den offentliga sektorn in livsmedel för 10 miljarder kronor om året, vilket skapar måltider till mer än 2 miljoner människor varje dag. Sveriges mål är att andelen ekologiska livsmedel ska vara 60 procent i offentlig sektor år 2030.

Förra året var 38 procent av alla livsmedel inom offentlig verksamhet ekologisk. Här finns en stor potential för den offentliga sektorn i Jämtland att gå före.

Annons

Annons

Coronapandemin har visat hur sårbart samhället är, men också att kraftfulla åtgärder blir möjliga när det finns en tydlig krismedvetenhet. Samma beslutsamhet behövs för att klara de stora globala utmaningarna.

Genom att arbeta tillsammans kan dagligvaruhandel, konsumenter, bönder och den offentliga sektorn i Jämtland möta dem och samtidigt bidra till ett hållbart och livskraftigt svenskt jordbruk.

Anita Falkenek, vd på Krav

Läs också:

Jämtland rankas som Sveriges mest ekologiska län

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan