Annons

Annons

Annons

Östersund

Östersundslänken ska göra bussåkandet enklare och bättre: "Resandet sätts i centrum – inte själva väntandet"

Östersundslänken från järnvägsstationen via Kyrkgatan, sjukhuset och till Jamtli, ersätter nuvarande bussterminal när Gustav lll:s Torg byter skepnad. Målet är en enklare och mer effektiv busstrafik för framtiden.

Text

Ante Åkerström har jobbat med Östersunds nya busstrafiklösning under två års tid.

Bild: Per Hansson

Annons

Något nytt resecentrum byggs inte, men resenärerna ska ändå få en central hållplats längs Kyrkgatan i kvarteret mellan Thomégränd och Tullgatan. Där ska finnas en byggnad med både tak över huvudet, värme, möjlighet till köp av bussbiljetter och andra faciliteter som fika och mat.

– Vi hoppas med den här presentationen kunna skingra mycket av den oro som tidigare funnits kring framtidens bussresande i centrala Östersund.

– Det handlar om att nuvarande bussterminal ersätts med ett delvis nytt stråk för busstrafiken. Där stads- och länstrafikbussarna ska färdas i båda riktningarna från järnvägsstationen till sjukhuset och Jamtli via Kyrkgatan. När bussterminalen försvinner ska de som åker med länstrafiken inte behöva byta buss om de ska någonstans längs det nya busstråket. Det blir både enklare och mer effektivt att åka buss mitt i stan, säger Ante Åkerström som jobbar med framtidens busstrafikresande i Östersund för kommunens räkning.

Annons

Annons

När samrådsförfarandet för den nya exploateringen av Gustav lll:s torg i centrala Östersund presenterades på försommaren, framgick att många kände oro. Massor av synpunkter från olika håll handlade om oklarheten kring kollektivtrafiklösningar efter att nuvarande resecentrum rivs och bussarna inte längre får torget som sin tillfälliga hemvist.

Dessutom ifrågasattes om det skulle bli flexibla busshållplatser längs Kyrkgatan söderut räknat från Kärnan och Mittpunkten. Detta ansågs i så fall kunna bli förvirrande för resenärerna.

Länsbussarna ska bort från torget och istället få sitt nya tillfälliga hemvist på området kring Hofvallen.

Bild: Denny Calvo

– Vi har inte haft möjlighet att kunna presentera någonting förrän idag. Men nu finns den infrastrukturella planen på en Östersundslänk. Med stråket längs Kyrkgatan från norr till söder vid Centralstationen. Och med området utanför Hofvallen i norr som tillfällig uppställningsplats för länstrafikbussarna. Där det ska finnas både plats för parkering och med möjlighet för chaufförerna att kunna få sina raster, fortsätter Ante Åkerström.

Nuvarande busshållplatser mitt emot torget försvinner alltså och ersätts av en "Hållplats Centrum" ett kvarter längre söderut längs Kyrkgatan. Hållplats Kyrkparken blir kvar som idag.

– Vi bygger inget nytt hus men jobbar på att få fram en byggnad för ändamålet att ge våra resenärer den service som efterfrågas. Men den lösningen är inte färdig ännu, säger Ante Åkerström.

Annons

Östersundslänken är alltså arbetsnamnet på stadens framtida busstrafiklösning.

Här försvinner busshållplatserna på Kyrkgatan för att ersättas av en ny "Hållplats Centrum" längre söderut ett kvarter bort i centrala Östersund.

Bild: Lars Ljungmark

Annons

– Kommer du med tåg ska det vara fullt möjligt att kunna kliva på en buss och åka raka spåret från centralen till exempelvis centrum eller till sjukhuset. Med både stads- och länstrafikbussar längs det nya stråket är vår förvissning att bussåkandet blir både enklare och bättre, är Ante Åkerströms bedömning.

– Vårt mål är att sätta själva resandet i centrum. Göra det bättre och inte fokusera på väntandet, även om "Hållplats Centrum" ändå ska kunna tillfredsställa även den biten.

Under planeringsarbetet med framtidens busstråk har kommunen haft kontakter med både regionen och med regionens länstrafikansvariga.

Östersunds centralstation blir en av start- och slutpunkterna i den nya Östersundslänken där sjukhuset och Jamtli är slutmålen norrut.

Bild: Maria Lindholm

– Vi har inte haft några stängda dörrar utan fört diskussioner. Men det är ändå Östersunds kommun står för infrastrukturen kring trafikfrågorna i och med det nya torget. Sen ska regionen och Länstrafiken genomföra resten – det är inte vår avdelning med tidtabeller och annat. Korrigeringar kan därmed ändå komma ifråga när allt skall sys ihop.

Annons

Några förarlösa shuttlebussar är inte aktuella längs Östersundslänken i första skedet.

– De får i så fall komma i en framtida fas.

Det som händer nu är att kommunen följer den fas av detaljplan och exploatering som sker på Gustav lll:s Torg.

– Projektering och planering på detaljnivå pågår för fullt. Vi följer tidplanen för omvandlingen av torget. Det innebär att Östersundslänkens första etapp ska vara klar hösten 2021 då bygget på torget beräknas starta, berättar Ante Åkerström.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan