Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: Svar: Regionen är positiv till ombyggnaden av busstorget till resenärsstråk

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Busstorget ska göras om.

Bild: Denny Calvo

Annons

Kollektivtrafiken är viktig för alla länets medborgare och länets utveckling. Östersunds kommuns arbete med att bygga om dagens busstorg påverkar den trafiklösning som finns till en modernare och lite annorlunda situation i framtiden.

Region Jämtland Härjedalen finns med i arbetet som kollektivtrafikansvariga och har löpande diskussioner med kommunen. Östersund som länets största stad och arbetsgivare är en viktig nod i länets kollektivtrafik och vi arbetar tillsammans för att hitta en effektiv och bra lösning för att fler ska vilja åka kollektivt.

Insändare: Även de som åker buss är människor med rättigheter (24 augusti)

Annons

Annons

Region Jämtland Härjedalen har ambitioner att öka andelen som reser med kollektivtrafiken. Omvandlingen av busstorget kan skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafiken och ett hållbart resande. Vi ser positivt på möjligheten att skapa en attraktiv, levande och trygg stadskärna.

Kollektivtrafiken i länet utgår från resenärernas perspektiv, den ska vara attraktiv, tillgänglig, trygg, trafiksäker, överblickbar och lätt att förstå. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, barn och äldre är ett grundkrav. Det är och har varit en viktig ingångspunkt i pågående arbete.

Regionen har i ett tidigt skede lyft ett antal viktiga frågor i arbetet med omvandling av busstorget. Det behöver bland annat finnas möjlighet att vänta på bussen inomhus, tillgång till service i olika former som biljetter, toalett och fika behövs också.

Konceptet Östersundslänken innebär att de funktioner som i dag finns på busstorget i stället fördelas på fler platser och kommer att skapa ytterligare av- och påstigningsmöjligheter för fler bussar och resenärer. Vi måste dock ha fasta hållplatslägen för att det ska vara lätt att hitta och förstå varifrån en buss avgår.

Regionen ser positivt på synsättet ”Design för alla”. Kollektivtrafiksystemet måste vara lätt att förstå även för den som reser sällan. Resenärens perspektiv ska vara i fokus. En annan viktig aspekt är att kollektivtrafiken måste fungera tillfredsställande även under byggtiden.

Annons

Region JH tar höjd för de mål och ambitioner som finns för att utveckla kollektivtrafiken i länet. På lång sikt måste lösningen vara flexibel för att kunna hantera olika upplägg av trafiken, och inte skapa låsningar. I framtiden ser vi också möjligheten till fler elbussar i den stadsnära trafiken

Annons

Region Jämtland Härjedalen är positiv till den ombyggnad av nuvarande busstorg till ett resenärsstråk i centrala Östersund och kommer att fortsätta att vara en aktiv part för att utveckla kollektivtrafiken i länet med målet att öka andelen som reser kollektivt.

Elise Ryder Wikén (M) ordförande regionala utvecklingsnämnden

Jörgen Larsson (C) ordförande utskottet för kollektivtrafik

Bild: Denny Calvo

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan