Annons

Annons

Annons

Annons

Engelska skolan i Östersund

Debatt
Debatt: Alliansen: Detta handlar skolbygget i Östersund om

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bosse Svensson (C), Pär Jönsson (M), Pär Löfstrand (L) och Stephen Jerand (KD).

Annons

När Alliansen tog över makten i Östersund i november 2018 var det efter 24 års oavbrutet socialdemokratiskt maktinnehav.

För första gången på över två decennier tillträdde en politisk ledning som ville ändra kurs på kommunen.

Skolan var ett av de områden som samtliga Allianspartier ställt ut löften kring i valrörelsen och där började vi omedelbart ett intensivt jobb med att planera och finansiera den storsatsning vi just nu genomför. I åratal hade vi sett hur ombyggnader, nybyggnader och underhåll av kommunens skolor skjutits upp trots att det var helt uppenbart att underhållsskulden var enorm. Lite tillspetsat hade kommunen hellre byggt fotbollsläktare än rustat våra skolor.

Mot den bakgrunden ska de senaste veckornas mediala beskrivning av Internationella Engelska skolan (IES) etablering i Östersund ses. Alliansen har inga bekymmer med att bli synade. Men vi vill komplettera bilden något.

Annons

Annons

IES erbjöds de kommunala lokalerna på Palmcrantzskolan av ett bärande skäl. Det var ett av flera villkor för att Alliansen skulle få ihop budgeten för att satsa över 700 miljoner på underhåll, nybyggen och ombyggnader av de kommunala skolorna.

Ett annat villkor var att vi direkt fick ge beska besked om att det inte blev vare sig kulturhus eller nytt bibliotek eller nytt kommunhus. Pengarna skulle gå till skolan.

Informationen internt om IES-projektet kunde ha skötts bättre i inledningsskedet, det har vi konstaterat. Men det hade i sak inte ändrat någonting. Det är politiken som bestämmer kursen, och som vid behov ändrar kurs, det är inte tjänstemannaorganisationens uppdrag.

Och vi ändrade kursen. Självklart diskuterade vi inriktningen politiskt och internt i Alliansen innan vi startade genomförandet. Självklart hade vi dialog med IES för att veta deras plan och intresse innan vi startade genomförandet av den stora skolsatsningen. Det är inget mörkande. Det är normalt politiskt förberedelsearbete.

Processen därefter har sedan skötts på det sätt den ska. Med full insyn och transparens:

• Oppositionen har haft alla möjligheter vid varje beslutstillfälle att lägga fram egna alternativa förslag och ta strid för dem. Trots högt tonläge från Socialdemokraterna har inte ett enda eget alternativt förslag lagts.

• När renoveringen av PC blev dyrare än kalkylen var det Alliansen som kallade till presskonferens och berättade om fördyringen. Vi har budget för den och hyresavtalet är bra för kommunen.

Annons

• Hyreskontraktet har varit offentligt i alla sina delar från dag ett när förhandlingarna mellan IES och våra tjänstemän avslutats och de politiska besluten togs.

Annons

Att Allianspartierna har en i grunden positiv inställning till friskolor, som IES, kan inte ha överraskat någon. Det betyder inte att vi inte inser utmaningarna för den kommunala skolan när friskolor etablerar sig. Men etableringsrätten är inget kommunen styr, den är nationell politik. Och friskolor är inget nytt i Östersund.

Redan innan IES etablerade sig hade över 1 000 elever valt att gå i friskolor i Östersund. För var och en av dem betalar kommunen en skolpeng. Samma belopp per elev som för kommunala skolor.

Precis samma förhållande gäller nu för de 300 eleverna vid IES. Skillnaden mot övriga friskolor är att kommunen tar tillbaka en del av skolpengen som hyra för att finansiera renoveringen av PC.

Just nu börjar den nya Storsjöskolan byggas med nya fina lokaler för grundsärskolan. Nästa år börjar ombyggnaden och renoveringen av Lugnviksskolan. Nästa år börjar vi också bygga ut Parkskolan. Underhållet av slitna lokaler har successivt kommit i gång och fortsätter i oavbruten takt de kommande åren.

Den politiska idéen med att göra denna jättesatsning på kommunala skolor, och samtidigt våga se över hur skolstrukturen ska se ut på sikt, med friskolor och kommunala skolor, är enkel.

Våra kommunala skolor ska vara så bra att så många elever som möjligt också vill välja dem. Underhållsskulden ska vara låg så pengarna kan styras till undervisning och pedagogik istället för till dåliga lokaler.

Det är kärnan i skolbygget i Östersund.

Bosse Svensson, Centerpartiet

Pär Jönsson, Moderaterna

Stephen Jerand, Kristdemokraterna

Pär Löfstrand, Liberalerna

Annons

Annons

Till toppen av sidan