Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Så kan kommunerna ge näringslivet i Jämtlands län en återstart

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Runt om i Jämtland-Härjedalen samlas kommunpolitiker för att fatta beslut om budgeten för nästa år.

De tillskott som staten skickar till kommunerna är också skattepengar som kommer från företag. Bara i länet får kommunerna varje år in över 2,3 miljarder kronor via den kommunalskatt som de anställda i de privata företagen betalar.

Dessa pengar utgör i princip hela fundamentet när det handlar om välfärdens finansiering. Det finns ingen garanti för att dessa skattekronor ska fortsätta flöda in i kommunhuset. Många företag har drabbats hårt av coronakrisen. Inom vissa branscher handlar det om ett nästan totalt tapp i omsättning. Det gör att antalet arbetade timmar minskar och skattebasen vittrar sönder.

Annons

Kommunerna i länet har gjort mycket för att hjälpa och stötta de lokala företagen genom krisen. De lokala politiker och tjänstemän som kavlat upp ärmarna är alla värda en stor eloge. Nu är det dags att börja diskutera hur kommunerna kan ge företagen bästa möjliga förutsättningar för en återstart när regionen och Sverige ska återstartas.

Annons

Företagarna vill särskilt lyfta fram vikten av följande åtgärder:

Dämpa företagares ovisshet. Kommunerna måste ge besked om vilka av de lättnader i tillstånd och sänkningar i avgifter som infördes i samband med krisen som blir kvar 2021.

Slopa avgiften för att förlänga giltighetstiden för bygglov. Den ekonomiska osäkerheten gör att flera lokala företag som fått bygglov beviljat inte har börjat bygga. Om de istället väljer att starta med bygget framåt våren bör de inte drabbas av ekonomiska reprimander från kommunen.

Investera mera! Nu är det viktigare än någonsin att kommuner fortsätter med tidigare aviserade inköp, upphandlingar och investeringar för att på så sätt stimulera de lokala företagen. Kommunerna behöver också i den mån det är möjligt dela upp de offentliga inköpen så att även mindre växande företag ges möjlighet att lägga anbud.

Nya kommunala regler behöver anpassas för de små företagen – inte tvärtom. Företagarna vill att alla kommuner inför en så kallad think small first-princip där man i utformningen av nya regler utgår från hur de kommer påverka de allra minsta företagen. Om regeln visar sig leda till ökad regelbörda för de lokala småföretagen så ska den inte införas.

Annons

Kommunerna behöver göra en bred översyn av den verksamhet som utförs i egen regi, för att identifiera om det finns verksamheter som istället kan utföras billigare och mer effektivt av de lokala företagen.

Annons

Vad kommer kommunpolitikerna att koka ihop åt företagen denna höst? Med rätt näring kan näringslivet bidra till en rivstart. Med livskraftiga företag kommer fler jobb och mer skattekronor även till kommunerna. Det är ett recept som vinner i längden.

Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Jämtland-Härjedalen

Pontus Lindström, expert lokalt företagsklimat Företagarna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan