Annons

Annons

Annons

Frostviken

Debatt
Debatt: Vi kräver att världens största lekplats för röding återställs

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Blåsjöälven som den ser ut vid dammen i LillBlåsjön.

Bild: Privat

Annons

Det sägs att tiden läker de flesta sår. Det kanske stämmer, såvida de inte gör sig brutalt påminda varje dag året runt.

Vi är många i Frostviken som tycker att det är dags att läka såren efter den mänskligt orsakade naturkatastrof som utspelade sig här på1950-talet, och som fortfarande präglar bygden i allra högsta grad. Vi pratar om kraftverket i Blåsjöälven, som vi anser har spelat ut sin roll för länge sedan.

Innan kraftverket var detta världens största kända lekplats för röding. Omkring 100 000 rödingar vandrade årligen upp från Jormvattnet för att reproducera sig, men efter kraftverksbygget (1957) blev det bara spillror kvar.

I stället blev det betong och en tunnel från Stora Blåsjön som fraktade vattnet mellan sjöarna, med enorma konsekvenser för miljön. Inte ens den minsta rännil sparades för att fisken skulle kunna passera genom Blåsjöälven.

Annons

Annons

Frostviken är ett storslaget område med mängder av besökare, och många undrar nog varför Stora Blåsjön periodvis ser så märklig ut på sommaren, med blottade sandbankar och eroderingar. Svaret är regleringen, en ödesdiger sådan för oss som lever med den idag.

Fisketurismen är direkt avgörande för många av oss som bor här, och inte minst denna sommar ser vi en enorm ökning i antalet sålda fiskekort.

Folk reser långt för att fånga vild öring och röding i detta område – men frågan är om vi kan erbjuda dem det i framtiden?

Inte minst rödingen är känslig för klimatförändringar, och på flera håll är den redan hårt pressad eftersom den helt enkelt riskerar att dö när vattnet överstiger 20 grader. Både Stora Blåsjön och Jormvattnet skulle kunna erbjuda rödingen ett skydd, som vore av både nationellt och internationellt intresse.

Här finns tillräckligt med djupa områden, och även aktiva fiskevårdsområden som inser den vilda rödingens värde, både som sportfisk och ekologisk beståndsdel. Det som fattas är själva ursprungsvaggan, alltså det rinnande vatten i Blåsjöälven som krävs för att den både ska kunna reproducera sig storskaligt igen och få ynglen att överleva.

Visst – vattenkraften har spelat en viktig roll för samhället utveckling, och gör det fortfarande. Men när vi pratar om Blåsjöälvens betydelse för elförsörjningen så är det knappt en dallring på de mängder av kraftledningar som går från denna del av Sverige på sin väg söderut.

Annons

För både Frostviken, Strömsunds kommun och naturen vore det en enorm vinst att se till att rödingen får tillbaka sin rättmätiga lekplats.

Annons

Blåsjöälven behöver en rejäl minimitappning från Blåsjön och en fiskvandringsväg vid sjöutloppet. Den ingår i Faxälvens vattensystem, och omfattas av den Nationella Planen för miljöanpassning av vattenkraften. Det finns en fond på 10 miljarder kronor, som kan användas just till miljöåtgärder i älven, alternativt utrivning av vattenkraft som spelat ut sin roll.

Det sprids en oro bland människor längs Norrlandsälvarna att löftena om miljöåtgärder inom vattenkraften bara är tomma löften, trots ett regeringsbeslut om nya miljövillkor.

Vi måste nu kollektivt höja våra röster, både ortsbor, politiker i Strömsund, myndigheter och turister, så att kraftverksägaren Fortum ansöker om att återskapa detta världsarv, som det är i våra ögon. Pengar, behovet och kunskapen finns.

Vi kommer inte acceptera något annat – varken för vår egen eller naturens skull. Vänta inte – utan fundera på hur du kan bidra till detta redan i dag!

Jormvattnets Fiskevårdsområde, med stöd av turismentreprenörer och boende i Frostviken

Lilla Blåsjöns FVO, Jormvattnets fiskecamp, Organisationen för Frostvikenkortet, med flera

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan