Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: Alliansen: Tydlig signal om att försvaret ska fortsätta växa i Östersund

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bosse Svensson (C), Pär Jönsson (M), Pär Löfstrand (L) och Stephen Jerand (KD).

Annons

Regeringens proposition om försvaret 2020–2025 föll inte riktigt ut som vare sig vi i Östersunds kommun eller försvarsmakten hade önskat.

Efter vändningen – så säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) om det uteblivna regementet (12 oktober)

Vi i Östersund har hela tiden hänvisat till riksdagens försvarsberednings slutsatser i sitt betänkande Värnkraft och försvarsmaktens åsikt (vilken delades av försvarsministern), att Östersundsområdet är av stor militärstrategisk betydelse för Sverige.

Annons

Annons

Kommunen har därför tillsammans med Fältjägargruppen de senaste åren visat hur en snabb återetablering i Östersund kan genomföras.

Nu vet vi att det inte blir något regemente i Östersund i det här skedet.

Vi beklagar det, Östersund hade varit det logiska valet, men ser samtidigt stora möjligheter att det sker längre fram.

Läs fler artiklar om försvaret och Östersund

Östersund får ett detachement (underavdelning) till det nya regementet i Sollefteå. Den nya enheten i Östersund ska ha cirka 100 utbildningsplatser. Vi tar nu fasta på att vi i försvarspropositionen från 2022 får bygga en ny fast försvarsetablering i Östersund.

Vi ser också att det finns en tydlig signal om att försvaret ska fortsätta växa i Östersund, eftersom regeringen i propositionen uttryckligen slår fast att Östersund har en strategisk betydelse för Försvarsmaktens framtida utveckling.

Östersunds kommun köpte i somras för detta Grytans militärläger. Vi är övertygande om att det köpet har varit till en fördel i de överväganden och förhandlingar som nu pågått under hösten. Vi har stärkts i den uppfattningen när vi haft höga militärer på studiebesök.

Grytan kan vara ett mycket bra, billigt och framför allt snabbt alternativ när nu försvaret ska etablera ett utbildningsdetachement (avdelning) i Östersund.

Annons

På Grytan finns det i dagsläget cirka 100 bäddar av enklare hotellstandard (enkel/dubbelrum med egen toalett/dusch) och cirka 300 bäddar av vandrarhemsstandard (flerbäddsrum med gemensamma hygienutrymmen). Utöver det finns lokaler för undervisning, matsal och diverse förråd. Dessa faciliteter finns tillgängliga i princip omgående.

Annons

I direkt anslutning finns det stora militära övningsområdet på över 1 000 hektar samt det intilliggande Optands flygfält.

Jämför man det med förutsättningarna på en del andra orter, så kan försvaret komma igång mycket snabbt här i Östersund.

Vi är fulla av tillförsikt att Grytan kommer bli en för kommunen bra affär och vi är övertygade att köpet skickade en viktig signal och påverkade höstens förhandlingar i positiv riktning för Östersunds del.

Det finns redan i dag intresse från både militär och civil verksamhet att hyra in sig på Grytan.

Bosse Svensson (C), Pär Jönsson (M), Stephen Jerand (KD), Pär Löfstrand (L)

Annons

Annons

Till toppen av sidan