Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: C: Nu kan Östersund, Jämtland och försvaret utvecklas tillsammans

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Militär vid Grytans läger.

Bild: Håkan Luthman

Annons

I dagarna lämnas den försvarsproposition som förhandlats fram mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen på riksdagens bord.

Utan Centerpartiets hårda arbete under många år för ett försvar i hela landet och vårt fokus på arméns tillväxt hade innehållet i propositionen sett annorlunda ut och de värnpliktiga som nu kommer utbildas i Östersund och Jämtland inte säkert blivit av.

Annons

Förstärkningar på armén, som länge varit eftersatt, har under flera år prioriterats av Centerpartiet och genom försvarsbeslutet blir det nu en realitet. Det känns bra för vårt land och vår region.

Nu är det nämligen klart att utbildningen av Jämtlands fältjägarkår kommer att ske i Östersund. Det är mot bakgrund av det strategiska läget viktigt att i fredstid förstärka den militära närvaron i Östersund, med bland annat utbildning av totalförsvarspliktiga.

Annons

Möjligheterna att stärka de västliga förbindelserna via Jämtland mot Trondheim är viktiga, här är Östersund optimalt. I det sammanhanget behöver också möjligheterna använda infrastruktur kopplad till flygplatsen på Frösön säkerställas. Detta för att möjliggöra en utveckling av flygvapnets verksamhet.

Östersund har en strategisk betydelse för Försvarsmaktens framtida utveckling. Grundutbildningen av totalförsvarspliktiga kommer ske i Östersund där ett utbildningsdetachement, Jämtlands fältjägarkår förläggs. ​

Förutom försvarsstrategiska skäl att i Östersund så finns också ett mervärde med etableringen ur ett folkförankringsperspektiv. Försvarsmakten ska synas, höras och finnas i människors medvetande, väcka nyfikenhet, stolthet, intresse och en vilja att själv bidra till försvaret av Sverige. Det har ett egenvärde, men kan också vara viktigt i ett rekryteringsperspektiv eftersom människor vill kunna leva, bo och jobba i hela landet.

Genom det försvarsbeslut som riksdagen kommer fatta i höst kommer Försvarsmaktens budget år 2025 vara 28 miljarder högre än idag. Det är mycket pengar men helt nödvändigt i det säkerhetspolitiska läge som Sverige befinner sig i. Därtill kommer satsningar på det civila försvaret på totalt 4,2 miljarder kronor fram till 2025.

Annons

Centerpartiet har haft en central roll i att dessa pengar blivit verklighet. Totalförsvarets samlade utveckling behöver gå hand i hand och nu skapas bättre förutsättningar för det än på många år.

Daniel Bäckström (C) försvarspolitisk talesperson

Per Åsling (C) riksdagsledamot Jämtland

Annons

Annons

Till toppen av sidan