Annons

Annons

Annons

Annons

Försvaret och Östersund – regeringens satsning på nya regementen

Debatt
Debatt: Förre A 4-chefen: Ett riktigt dåligt beslut ur försvarssynpunkt

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sten Bredberg, f d regementschef på A 4. Försvarsmakten på besök i Grytans läger i september.

Annons

När nu äntligen försvaret/armén skulle förstärkas var det samfällda omdömet inledningsvis från alla politiker, att enbart militärstrategiska argument skulle styra var de tillkommande utbildningsplatserna (regementen) skulle lokaliseras.

Så var tongångarna till för en vecka sedan. Allt fokus, inte minst inom Försvarsmakten, var på Östersund, när det gällde arméförband inom Mittsverige.

Inlägget från Daniel Bäckström (C), försvarspolitisk talesperson, och Per Åsling (C) riksdagsledamot för Jämtland län, är något av det värsta jag läst när det gäller att försöka dupera medborgarna. Hela deras artikel är en lovsång till Östersunds militärstrategiska läge och behovet av att det militära vakuum, som finns i dag, ska ersättas av ett militärt förband.

Annons

Svar på ”Debatt: C: Nu kan Östersund, Jämtland och försvaret utvecklas tillsammans” (13 oktober)

Annons

Sedan hamnar regeringen efter förhandling med januaripartierna i att Sollefteå åter blir regementsstad. Om inte centerpartistiska företrädare från Västernorrland agerat så hårt för att styra över regementet till Sollefteå, så hade fortfarande det varit självklart att regementet hade placerats i Östersund.

Vad C erbjudit S för att helt byta fot i denna fråga, står ju skrivet i stjärnorna. Men att Annie Lööf höll en låg profil mot Stefan Löfven vad avser Las och januariavtalet var påfallande under partiledardebatten i söndags.

Det här är ett riktigt dåligt beslut ur försvarssynpunkt. Sollefteå har inte till närmelsevis de möjligheter till bra militär utbildning som kan erbjudas i Östersund. Dessutom blir ju förbandet akterseglat, när det ligger 17 mil från det område som det är prioriterat att verka i.

Hade man gjort tvärtom och av regionalpolitiska skäl lagt detachementet i Sollefteå, men regementet i Östersund, hade man kunnat ha viss förståelse, även om det blir betydligt dyrare att utbilda på två platser.

Det kommer inte att vara lätt att starta ett nytt ”regemente” varhelst man nu bestämt det.

Att göra det i Sollefteå, dit det alltid varit svårt att rekrytera, gör det inte lättare. Hur många arbeten finns att erbjuda officerens partner? Sjukvården har så tveksam förmåga att den sannolikt måste förstärkas med personal från Sundsvall för att säkerhetsmässigt kunna genomföra skarpskjutningar.

Annons

Annons

I Östersund har officerare stått i kö för att komma hit om etablering skulle ske. Inflyttning på Grytan kan ske i stort sett omgående, och även om miljötillståndet för skjutfältet måste återtas, så finns ju Dagsådalen som har fungerat för I 5:s behov i nästan 100 år.

Bäckströms och Åslings tal om de starka utvecklingsmöjligheterna som vi kan räkna med i Östersund saknar tyvärr all trovärdighet, för då hade man väl satsat på Östersund från början? Dessutom är propositionen genom spridning på tre platser i stället för en, redan underfinansierad, och blir det än mer efter 2025, om inte väsentliga resurser ytterligare tillförs.

Regeringen har tillsammans med januaripartierna skapat goda förutsättningar för ett nytt ”svart hål” inom Försvarsmakten. Och de kan knappast förvänta sig något Nobelpris för den insatsen.

Sten Bredberg, f d regementschef A 4

Annons

Annons

Till toppen av sidan