Annons

Annons

Annons

Frostviken

Debatt
Debatt: Svar från Fortum: Faxälvens vattensystem med Blåsjöälven ska ses över

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Lisa Selin

Annons

Vattenkraften fyller en närmast oersättlig roll i Sverige. Eftersom all infrastruktur runt svenska älvar är anpassad efter vattenkraftens reglerade flöden, kan de lokala ekosystemen i och omkring älvarna påverkas på olika sätt.

Fortum bevakar ständigt hur vattenmiljön förändras för att kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, med ett tydligt fokus på att uppnå de önskvärda resultaten i varje område.

Annons

Annons

För oss är det viktigt att försöka hitta balans mellan att å ena sidan på ett klimatmässigt hållbart sätt producera el till privatpersoner, offentliga verksamheter och företag, och å andra sidan göra minsta möjliga påverkan i och omkring miljön närmast där vi har våra kraftverk och andra anläggningar.

I ett öppet brev från företrädare för Jormvattnets fiskevårdsområde samt turismentreprenörer och boende i Frostviken, nämns den nationella plan som regeringen antagit för omprövningen av vattenkraft som ska ge nya, moderna miljövillkor.

Debatt: Vi kräver att världens största lekplats för röding återställs (11 oktober)

Syftet är att de ska ge största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Arbetet med detta inleds nu och kommer att pågå under nästan 20 år. I det är inlagan från Jormvattnets fiskevårdsområde en viktig pusselbit som vi tar med oss när vi ser över alla berörda anläggningar.

Däremot kan vi inte i det här läget göra en parallell översyn av just verksamheten vid Blåsjöälven. En bärande tanke med den nationella planen är att alla vattendrag som ses över betraktas som sammanhängande system. Olika former av åtgärder som kan bli resultat av översynen måste därför hänga ihop.

Annons

Annons

Med det sagt så får vi be att få återkomma när turen kommit till översyn och eventuella åtgärder längs Faxälvens vattensystem, som Blåsjöälven ju är en del av.

Faxälven blir preliminärt föremål för omprövning med start 1 februari 2027. Men i god tid innan dess, förmodligen redan i början av 2024, påbörjas förberedelsearbete som del av samverkansprocessen.

Toni Kekkinen, chef för vattenkraften i Sverige, Fortum

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan