Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Läsartext
Grattis: Carl-Erik Sahlberg, 75 år

Prästen Carl-Erik Sahlberg fyller 75 år torsdagen den 22 oktober. Han är bördig från Jämtland och en välkänd profil både inom och utom Kyrksverige efter de drygt 20 år som han fick leda församlingsarbetet i Klara kyrka i Stockholm.

Detta är en läsartext.

Carl-Erik Sahlberg. Foto: Rickard L. Eriksson

Annons

Som präst där blev han vän med många människor från både den ”undre och övre världen” och kyrkan i Stockholm city blev under hans tid ett öppet och andligt hem för många.

Åtskilliga församlingar och stift från Norden har kommit på besök för att låta sig inspireras av arbetet. Sedan har Sahlberg, ofta i sällskap av personer som erfarit en livsförvandling, bjudits att resa runt i Sverige för att hålla föredrag, sjunga och förkunna. Detta resande har även fortsatt tre till fyra gånger årligen efter Sahlbergs pensionering och flytt till Tanzania.

I Tanzania har Carl-Erik Sahlberg startat hjälpverksamhet tillsammans med sin hustru Overa. Foto: Magnus Aronson

Annons

I Tanzania har Carl-Erik, tillsammans med sin hustru Overa, startat en växande hjälpverksamhet för 130 föräldralösa barn. De är placerade i 25 familjehem, som erhåller bidrag till mat, kläder och skolgång. De bedriver också en entreprenörs- och bibelskola, förutom att de undervisar vid Lutherska kyrkans regionala evangelist- och prästseminarium.

Annons

Sahlberg föddes i Jämtländska Hammerdal, växte i Hedeviken och flyttade sedan med mor och bror till Svenstavik. Där blev han en personligt troende kristen några månader efter konfirmationen, då han en söndag tog mopeden till högmässan i Bergs kyrka och öppet och beslutsamt gick fram för att ta nattvarden. Han fortsatte som kristen genom att vara med i ungdomsgruppen i missionskyrkan.

Efter gymnasieåren i Östersund och två års studier i Uppsala, blev han en av de då yngsta prästerna i Svenska kyrkan. Han började därefter sin tjänstgöring i Storsjö kapell i Härjedalen och fortsatte sedan som kyrkoherde i Alsen.

I samband med Carl-Eriks doktorsavhandling i kyrkohistoria, bad dåvarande biskopen Bertil Werkström i Härnösand honom, att också skriva en prästmötesavhandling för att om möjligt finna faktorerna för den världsvida växande kristna kyrkan. Detta med tanke på den då på 1980-talet begynnande nedgången i den kyrkliga deltagarstatistiken. Resultatet blev en bok med nio faktorer för en växande kyrka, en bok som sedan getts ut i många olika upplagor och språk.

De tre första faktorerna är: Den kyrka växer som är öppen för alla, bryr sig om människor i nöd och har en kärleksfull gemenskap. Vidare: Den kyrka växer som sätter Jesus i centrum, lever ett osmutsigt liv och vågar lida för sin övertygelses skull. Sist: Den kyrka växer som söker Gud i bön, verkar tillsammans som en kropp och är beroende av den Helige Andes kraft.

Annons

Annons

Sahlberg har de senaste åren kommit ut med ett par böcker om året. Det har blivit ett 20-tal titlar. Den växande kyrkan/Miraklet S:ta Clara/ Den kyrka växer som…, Effektiv bön och Allt det goda vi har i Kristus har alla gått ut i särskilt stora upplagor. Höstens bok, De tre nycklarna, anser han vara något av sitt andliga testamente.

Inför sin pensionering var Sahlbergs motto alltid ”det bästa framför”. Det tycker han också har besannats. Dessutom brukar han framhålla att, om någon tidning en dag skulle skriva att Carl-Erik Sahlberg är död då ljuger den. För då är han bara mer levande än någonsin.

Nils Lidskog

Präst S:ta Clara kyrka

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan