Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: S: Ta inte bort det kommunala vetot mot vindkraft

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Tiden när vissa delar av landet producerar råvaran, energin, och andra konsumerar den, måste vara slut.

Arbetet med att ställa om samhället i en mer hållbar riktning pågår för fullt. För oss som socialdemokrater är det helt avgörande att hela Sverige inkluderas i denna omställning. Med ett tydligare perspektiv att hela landet ska utvecklas skulle det exempelvis vara självklart att verka för att etableringar av elintensiv industri förläggs närmare kraftkällorna.

Annons

Annons

Länets kommuner bidrar med stora mängder energi, främst från vattenkraft och i ökande utsträckning från vindkraft, för att möta hushållens och företagens växande behov av förnyelsebar el.

Samtidigt rapporteras nästan varje vecka om kapacitetsbristen i näten runt i storstadsområdena. Vi tror dock inte att det enda svaret på problemet är att expandera till exempel Mälardalen – och bygga fler och tjockare kraftledningar från norra till södra Sverige.

Ett annat svar är att bygga där elen produceras, att elintensiva etableringar etablerar sig där både el och markreserver finns.

En annan, angränsande, fråga där politiken måste visa vägen är det demokratiska inflytandet över kraftproduktionen. Nyligen aviserade miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) att en statlig utredare fått i uppdrag att ta fram förslag för ett borttagande av det kommunala vetot vid vindkraftsutbyggnad.

Vi menar att ett borttagande av vetot skulle undergräva det kommunala självstyret och förstärka den obalans som redan råder mellan stad och land. Att minska det kommunala självstyret genom att ta bort kommunala veton riskerar dessutom att underminera förtroendet för den lokala demokratin och att vi som bor här får bilden av att statsmakten beslutar över våra huvuden.

Peter Bergman, Socialdemokraterna Åre

Lars-Gunnar Nordlander, Socialdemokraterna Härjedalen

Therese Kärngard, Socialdemokraterna Berg

Annons

Annons

Till toppen av sidan