Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: MP: Kommunerna ska ha rätt att bestämma om vindkraften

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT

Annons

Den utredning som regeringen nyss har tillsatt om miljöprövning av vindkraft har uppmärksammats och redan missuppfattats av flera debattörer, som verkar tro att regeringen vill försvaga kommunernas planmonopol.

Debatt: S: Ta inte bort det kommunala vetot mot vindkraft (5 november)

Debatt: KD: Det kommunala självstyret går före regeringens vindkraftstvång (28 oktober)

Annons

Annons

Vi i Miljöpartiet vill tydligt markera att kommunernas rätt att bestämma vilka slags verksamheter som passar i olika delar av kommunen är en orubblig del i det kommunala självstyret.

Poängen med den nya utredningen om hur prövningen av vindkraft ska effektiviseras är just att kommunerna ska kunna styra i ett tidigt skede genom sina planer – och inte genom godtyckliga vetobeslut.

För all annan miljöfarlig verksamhet, från bilverkstad till stålverk, gäller att företaget söker tillstånd hos till exempel länsstyrelsen. Kommunen har då genom sitt planmonopol en mycket stor makt, och den makten säkerställer i högre grad det kommunala självstyret än den vetorätt som för vindkraft innebär en rättsosäker dubbelprövning.

Vindkraften har idag en viktig roll i Sveriges energiförsörjning, och den rollen kommer att behöva växa i takt med att omställningen till ett fossilfritt samhälle går framåt.

Samtidigt som vindkraften bidrar till energiproduktion i det nationella systemet, är systemet utformat på ett sätt så att utbyggnaden av vindkraft uppfattas ske endast på bekostnad av lokala värden, utan att bidra betydande tillbaka. Så kan det inte vara, varken i nulägets Jämtland Härjedalen, där utbyggnaden redan är betydande, eller i Sverige generellt om utbyggnaden ska fortsätta.

Därför vill Miljöpartiet att den fastighetsskatt som vindkraften betalar överförs till kommunerna. För Jämtland Härjedalens kommuner skulle det innebära över 50 miljoner kronor, baserat på 2019 siffror, pengar som kan göra stor skillnad i den lokala ekonomin. Vi hoppas att fler partier ansluter sig till den linjen.

Annons

Annons

Insändare: Låt den statliga skatten på vindkraftverk bli kommunal (5 november)

Förhoppningsvis kan den nu tillsatta utredningen komma fram till slutsatsen att vindkraft ska genomgå en gedigen tillståndsprocess med samma förutsättningar som all annan miljöfarlig verksamhet. Kommunens inflytande ska komma in tidigt i processen, det gynnar både medborgarna och företagen.

Lorentz Tovatt (MP) riksdagsledamot och energipolitisk talesperson

Anton Nordqvist (MP) distriktsordförande Miljöpartiet de gröna Jämtland Härjedalen

Annons

Annons

Till toppen av sidan