Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: S: Viktigt att vi nu rustar upp totalförsvaret

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Ett starkt totalförsvar är grunden för samhällets motståndskraft när krisen drabbar oss. Det visar den pågående pandemin. Därför är det viktigt att vi nu rustar upp totalförsvaret.

Den 15 december väntas riksdagen fatta beslut om regeringens försvarspolitiska proposition. I den föreslås anslagen till det militära försvaret öka med 25 miljarder kronor under perioden 2021–2025.

Satsningen, som möjliggjorts genom en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, innebär en ökning av anslagsnivåerna med 40 procent och är den största satsningen sedan 1950-talet. 4,2 miljarder kronor satsas på det civila försvaret som en fortsättning på det målmedvetna arbetet med att återuppbygga totalförsvaret.

Annons

Totalförsvarstanken är grundläggande för oss socialdemokrater. I denna förutsätts att ett starkt civilt försvar är en förutsättning för att det militära dito ska fungera. Den pågående pandemin ger detta vägval rätt. Ett starkt civilt försvar är grunden för samhällets motståndskraft när krisen drabbar vårt land och våra invånare.

Annons

Den pandemikris vi upplever har blottlagt brister i vår beredskap som måste åtgärdas. Avvecklingen av det civila försvaret innebar på många sätt slutet på beredskapslagring, planering och återkommande övningar. Styrmodeller, hämtade från tillverkningsindustrin, som on demand och lean production har tillämpats på kollektiva nyttigheter utan hänsyn till de samhällspåfrestningar som en kris eller ett krig medför.

När det civila försvaret nu återupprättas måste särskild vikt läggas vid att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna inklusive nödvändig försörjning. Förmågan att lagra och säkerställa viss egen produktion av strategiskt viktiga produkter måste vara en viktig del av totalförsvarsplaneringen. För detta krävs ekonomiska tillskott, anpassad lagstiftning och omsorg om viktig svensk industri.

Hälso- och sjukvård, läkemedelsproduktion, livsmedels- och dricksvattenförsörjning, transporter, tillgång till drivmedel och energi är sådana områden liksom kompetensen att underhålla försvarets materiel och upprätthålla samhällskritisk infrastruktur.

Ett starkt och motståndskraftigt totalförsvar är en fundamental del av det svenska välfärdsbygget. När krisen eller kriget drabbar oss ska vi vara förberedda. Med målmedvetet arbete och ansvarstagande pragmatism kan vi åstadkomma detta.

Socialdemokratiska regeringar tog ansvar och byggde under efterkrigstiden ett av världens starkaste totalförsvar. Vi kan och ska göra det igen.

Niklas Karlsson (S) ordförande försvarsberedningen, vice ordförande försvarsutskottet

Kalle Olsson(S) riksdagsledamot Jämtlands län, ledamot försvarsutskottet

Annons

Annons

Till toppen av sidan