Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: V: Stort behov av att stärka totalförsvaret

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Totalförsvarsövning i augusti 2020. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Annons

Sverige och världen står i dag inför större utmaningar än på länge. Regeringen har under hösten presenterat sin plan för totalförsvaret (det civila och militära försvaret) för de kommande åren. Vänsterpartiet menar att för att få ett tryggt, robust och säkert land måste vi stärka samhällets bottenplatta – välfärden.

Det finns ett stort behov av att stärka totalförsvaret. Sverige ska kunna stå emot olika typer av kriser och kunna möta konflikter i vår omvärld. Klimatförändringens påverkan på vårt samhälle ställer krav på en större beredskap för bränder, torka och översvämningar. Även det militära försvaret behöver mer resurser, framförallt för att kunna fortsätta ökningen av antalet värnpliktiga. Värnplikten behövs både för den folkliga förankringen av försvaret och för personalförsörjningen.

Annons

Annons

För Vänsterpartiet är det självklart att ett mer jämlikt samhälle också är ett tryggare och säkrare samhälle. En del av det säkerhetspolitiska arbetet måste därför vara att göra samhället mer jämlikt. Det kräver bland annat att kommuner och regioner har tillräckliga resurser för att bedriva en god verksamhet oavsett om det råder en kris eller inte.

De senaste årens privatiseringar och stora nedskärningar i kommuner och regioner har gjort välfärden och verksamheten mycket sårbar. Vi har sett under pandemin hur underbemanningen i äldreomsorgen fick förödande konsekvenser när krisen verkligen kom.

I en turbulent omvärld är den klokaste säkerhetspolitiska strategin att värna vår militära alliansfrihet. Vänsterpartiet menar att Sverige inte ska närma sig Nato, säga upp värdlandsavtalet med Nato och avbryta allt samarbete som bidrar till militariseringen av EU.

Sverige har en lång och stolt tradition av diplomati, medling och stort bistånd. Det är viktiga verktyg för att göra världen fredligare. I det försämrade säkerhetspolitiska läge som nu råder måste Sverige återigen bli en stark röst i världen och gå i spetsen för fred, nedrustning och hållbar utveckling samtidigt som vi står upp för de mänskliga rättigheterna.

På hemmaplan måste vi arbeta för ett starkare samlat totalförsvar, där det civila samhällets robusthet och motståndskraft stärks för att vi alla ska kunna leva ett tryggt och säkert liv.

Hanna Gunnarsson (V) riksdagsledamot, försvarspolitisk talesperson

Christina Hedin (V) gruppledare Vänsterpartiet Östersund

Annons

Annons

Till toppen av sidan