Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Ökad vindkraft i Jämtland behövs för att bromsa klimatkrisen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT

Annons

Klimatkrisen blir allt värre. Men stora industrisatsningar ger hopp. Gruvkoncernen LKAB presenterade nyligen en strategi för fossilfritt järn som kan minska utsläppen radikalt. Elanvändningen väntas öka i hela landet och vindkraften gör omställningen möjlig. Kommunerna i Jämtland kan göra en stor klimatinsats och samtidigt skapa nya jobb och intäkter.

En ny FN-rapport konstaterar att jorden är på väg mot minst 3 graders uppvärmning. Pandemin har visserligen reducerat utsläppen med över 5 procent men till priset av omfattande arbetslöshet. Minst samma utsläppsminskning på global nivå är nödvändig år efter år fram till 2050 för att klara målen i Parisavtalet. Det kräver en genomgripande omställning av ekonomin, där elektrifiering är en central beståndsdel.

Annons

Vi måste alltså agera mycket snabbt och kraftfullt.

Annons

Gruvkoncernen LKAB:s nya strategi för fossilfri produktion kan reducera koldioxidutsläppen hos företagets kunder med 35 miljoner ton varje år, motsvarande två tredjedelar av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Samtidigt skapas tusentals nya jobb. Detta skulle kräva ytterligare 55 TWh el och ”massiva investeringar i utbyggnad av förnyelsebar el och vätgas”.

LKAB:s strategi vänder upp och ned på hela energidebatten.

För det första måste vindkraften byggas ut ännu mer. Naturvårdsverket och Energimyndigheten har tidigare sett ett behov av 100 TWh vindkraftsel, vilket motsvarar ungefär halva elanvändningen. Det skulle krävas betydligt mer om LKAB ska kunna ställa om.

För det andra kan inte längre södra Sverige räkna på stora mängder vindkraftsel från norra Sverige. Vindkraften måste fortsätta att öka i hela landet.

För det tredje blir det ännu viktigare att onödiga hinder för vindkraftsutbyggnaden undanröjs.

Vi har två förslag till energiminister Anders Ygeman (S):

Låt kommunerna få fastighetsskatten från vindkraft. Kommunerna som gör klimatomställningen möjlig bör också få fördelarna. Om fastighetsskatten gick till kommunerna, och inte staten, skulle kommunerna i Jämtland få upp till 128 miljoner kronor om året, enligt myndigheternas föreslagna fördelning av den framtida vindkraftsutbyggnaden.

Annons

Vikta vindkraftens klimatnytta tyngre i miljöprövningen. I de senaste 251 avgjorda vindkraftsansökningar har bara 39 procent av verken fått tillstånd. Domstolarna nämner som regel inte den stora klimatnyttan vid sina beslut.

Annons

Sveriges mycket goda förutsättningar för förnybar elproduktion, tillsammans med spetskompetens inom energilagring, vätgas och informationsteknik, skapar förutsättningar för en fossilfri industri i världsklass. Samtidigt lockas nya branscher och företag till Sverige. Vi hoppas att kommunerna i Jämtland vill vara med och göra denna omställning möjlig.

Anders Wijkman, ordförande nätverket Vindkraftens klimatnytta

Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi

Hans Carlsson, vd Siemens Gamesa renewable energy

Maria Röske, vd wpd

Linda Burenius, head of public affairs OX2

Peter Zachrisson, vd Stena renewable

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan