Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Svar: Vindkraft i Offerdal – en existentiell fråga för samebyn

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Svar till: Markägare: Vindkraft i Offerdal öppnar för tillväxt och ökad sysselsättning

Vad ska väga tyngst i frågan om etablering av vindkraft i Offerdalstrakten? Rennäringen, enligt artikelskribenterna.

Bild: Nisse Schmidt, Jens Stenman

Ett antal markägare har skrivit ett brev till Krokoms kommun och argumenterat för att storskalig vindkraft bör byggas ut i Offerdal. Markägarna anför att de efter noggranna överväganden kommit fram till att de ekonomiska fördelarna är större om vindkraften byggs ut jämfört med att så inte sker. Dock redovisar de inte hur denna kalkyl ser. Vi uppmanar dem därför att redovisa hur denna kalkyl ser ut.

Annons

Annons

Njaarke sameby och Projekt Kaxås redovisade 25 november 2020 en utförlig konsekvensanalys för Krokoms kommun, där vi tog med alla de positiva ekonomiska faktorer som vindkraftsexploatörerna dessförinnan redovisat för Krokoms kommun. Men vi beaktade också att de unga familjer som valt att skriva kontrakt med Projekt Kaxås om att flytta till Kaxås med omnejd i huvudsak vill gå ur dessa kontrakt eftersom de inte vill bo intill storskalig vindkraft.

Sammantaget visade analysen att ekonomin såväl för Krokoms kommun som bygden som helhet är väsentligt gynnsammare utan vindkraft än med.

Krokoms kommun tog 3 december 2020 ett klokt beslut om att avsluta förhandlingarna om ett arrendeavtal för vindkraft i Nordbyn på kommunens mark med hänsyn till att kommunen vill värna rennäringen.

Det finns ingen logik i att nu ta ett annat beslut eftersom inget ändrats beträffande rennäringen. För samebyn är det storskaliga vindkraftsprojektet en existentiell fråga, och det går därför inte som markägarna anför i sitt brev att med ekonomiska kompensationer få den att byta uppfattning.

Erfarenheten från andra kommuner där storskalig vindkraft byggts ut är att priserna för hus och gårdar generellt sjunker. Mot detta ska ställas att ett fåtal exploatörer och markägare tjänar betydande pengar.

Det finns en stark opinion i bygden mot den storskaliga vindkraften. Det återspeglas bland annat i att föreningen Livskraft i Offerdal nu fått in 1 083 namnunderskrifter mot vindkraften.

Annons

Det skulle självfallet också vara bra för balansens skull om exploatörerna på motsvarande sätt kunde samla in offentliga namnunderskrifter från dem som önskar att vindkraften byggs ut i Offerdal.

Annons

Låt inte det natursköna Offerdal bli ett industriområde för storskalig vindkraft.

Låt istället Offerdal få bli en attraktiv bygd att bo och verka i med tillgång till en god regional och digital arbetsmarknad. Att Offerdal vänder trenden med avfolkning är av stort värde.

För närvarande växer den havsbaserade vindkraften i världen snabbare än den landbaserade. Sverige har 100-tals mil av kuster och kringliggande hav som med fördel kan nyttjas av Vattenfall.

Bert-Ola Bångman, projektmotor, Projekt Kaxås

Per Nilsson, ordförande, Njaarke sameby

Jon-Kristian Joma, vice ordförandeNjaarke sameby

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan