Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Hur Region Jämtland Härjedalen handlar avgör företagens väg ur krisen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Region Jämtland Härjedalen upphandlar varje år varor och tjänster för många miljoner kronor. Men medan kommunernas roll för företagsklimatet debatteras högljutt är det tystare om regionens betydelse för det lokala näringslivet. Trots att samma grundläggande principer gäller.

Mängder av företag runt om i landet är beroende av de inköp som offentlig sektor gör från lokala företag. Pandemin har även medfört att fler företag blivit intresserade av offentliga kontrakt från upphandlande myndigheter, exempelvis landets regioner. 

Region är den geografiskt uppdelade organisation som vi tidigare kallade för landsting. Efter att upprepade försök att slå ihop landstingen till ett fåtal storregioner misslyckats så blev kompromissen att varje landsting helt enkelt fick byta namn till region. 

Annons

Regioners inköp handlar idag till stor del om sjukvård och kollektivtrafik. Men självklart kan det även vara lokalvård, konsulttjänster, caféverksamhet och liknande. Därför är regionerna också mycket viktiga kunder till näringslivet. 

Annons

För en region kan det finnas många skäl att upphandla verksamhet. Det kan ge innevånarna fler alternativ att välja mellan och öka kvaliteten och effektiviteten i tjänsterna. Inte minst kan det bidra till ett bättre företagsklimat på platsen där regionen verkar. 

Region Jämtland Härjedalens totala inköp av verksamhet från privata företag och vårdgivare låg 2019 på 3,1 procent (rikssnitt 12,7 procent), som andel av verksamhetens totala kostnader, enligt Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Vilket motsvarar en minskning med 0,3 procentenheter sedan 2015. Det duger inte för en region som säger sig värna om företagsklimatet.

Pandemin har nu drabbat hela landet i snart ett års tid. För Jämtland-Härjedalens företagare är det en period som präglats av osäkerhet, restriktioner och sviktande efterfrågan.

Alla verksamheter har inte drabbats och många av de som har drabbats har ställt om för att rädda det som räddas kan. Men vi har ännu inte sett de långsiktiga konsekvenserna av pandemin och ingen vet vad som sker när de statliga stöden för näringslivet försvinner.

Pandemi eller inte, faktum kvarstår att små och medelstora företag stått för fyra av fem nya jobb de senaste trettio åren. Företagare drar därmed ett tungt lass när det gäller att dra in skattepengar till en välfärd som ska finansiera både pandemins direkta kostnader och vägen ur den efterföljande ekonomiska krisen.

Det är därför hög tid att tjänstemän och politiker i Region Jämtland-Härjedalen inser att hur de handlar av det regionala näringslivet kommer att påverka hur företagsklimatet i regionen ser ut framöver.

Joakim Sjöstedt, regionchef, Företagarna Jämtland-Härjedalen

Magnus Johansson, expert offentlig upphandling och konkurrens, Företagarna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan