Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Replik: Det finns reglerande system för antalet vargar

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT

Annons

I vargdebatten menar de fyra kristdemokraterna att 170 vargar är den siffra som Sverige bör tåla. Det ”för att kunna ta alla hänsyn som krävs”.

Debatt: Replik: Det är inte populism att föra in människans villkor i rovdjurspolitiken (29 januari)

Vem definierar de nödvändiga hänsynen? Uppenbarligen skiljer detta hänsynsbehov markant från land till land inom EU då till exempel Italien, Spanien, Polen, Rumänien samtliga har över 2000 individer vardera.

Annons

De hänvisar till Skandulvs (SLU) vetenskapliga rapporter; det är bra då det är den bästa sakkunskapen. Trist då att de inte sätter sig in i materialet grundligt.

Annons

Vad Skandulvs forskargrupp säger är att ”de fört en teoretisk diskussion i rapporten om vilken nivå som skulle kunna vara möjlig om vi inte tog hänsyn till några genetiska problem, men som läget ser ut kan vi inte bortse från genetiska faktorer. Den enda rekommendation som Skandulv har lagt fram är 300 vargar i Sverige.” Inavelskoefficienten i den svenska vargpopulationen ligger på 0,24 vilket motsvarar avkommor till ett syskonpar. Den svenska delen av vargpopulationen befinner sig nära den lägsta nivå som EU:s habitatdirektiv kräver för att den skall bibehålla en s k gynnsam bevarandestatus (GYBS), enligt Skandulv.

Visst är det så att närvaro av varg skapar problem för rennäringen och viss tamdjurhållning. För detta finns reglerande system. Till exempel så har under januari – 15 februari 2021 tillstånd getts för att fälla 28 vargar (licensjakt), 22 januari var 26 av dessa fällda. Då Jämtland inte har någon föryngrande fast population är ingen licensjakt beviljad här. Däremot har i Jämtland denna vinter tre vargar skjutits via skyddsjaktsbeslut.

Debattörerna raljerar över att jag påtalat att ingen dödats av varg på 200 år genom att skriva att vargen varit utrotad och kom tillbaka först 1983. Det ”vargfria intervallet” var dock bara knappt tio år! Det var tio år efter en period om 333 år med statliga skottpengar på varg.

Sedan skriver de om riskerna som finns med lösspringande hund vid jakt och säger att ”väldigt få vågar släppa sina hundar där det finns vargrevir”.  2019 skadades eller dödades, enligt försäkringsbolaget Agria, 674 hundar i samband med jakt i Sverige, 66 procent av dessa i trafiken eller av vildsvin, nio av varg och sju fick skador eller dog av skott. Det är naturligtvis tragiskt för en hundägare/jägare att mista sitt djur vid utövande av sin hobby, men att påstå att vargen är den stora faran – förutom möjligen känslomässigt – är helt enkelt faktafel.   

Annons

Annons

De kristdemokratiska debattörerna säger sig stå bakom att vargen ska ha en gynnsam bevarandestatus där människa och varg kan leva i samexistens och att människans villkor i rovdjurspolitiken måste beaktas och inte bara vargens livsbetingelser. När den forskning som de själva hänvisar till, Skandulv, menar att nuvarande population är nära gränsen för gynnsam bevarandestatus, kan jag omöjligt få ihop hur ni kan kalla er politik ”att ta ansvar” genom att vilja halvera populationen. Det är det jag kallar populism.

Nora Lundblad, ordförande Naturskyddsföreningen Jämtland Härjedalen

Annons

Annons

Till toppen av sidan