Annons

Annons

Annons

Annons

Frösön

Debatt
Debatt: Alliansen: Synsam ger framtidstro åt Östersund!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Petter Hansson Frank

Annons

Östersund fortsätter vara en tillväxtmotor i Norrlands inland. Kommunen har nu passerat 64 000 innevånare och tillväxtresan fortsätter. När Synsam nu bestämt sig för att lägga sin fabrik och sitt innovationscenter i Östersund är det ytterligare ett bevis för att framtiden hör städer som Östersund till.

Synsam tar hem all produktion från Asien – till Östersund: ”Ett naturligt steg” (24 februari)

Annons

Politiken kan inte skapa tillväxt och etableringar. Det är entreprenörer och företag som är motorn i tillväxten. Men politiken kan skapa förutsättningar och partnerskap som leder till tillväxt. Så har Alliansen i Östersund drivit vår del i arbetet med att Östersund ska växa och utvecklas under kommande decennier.

Annons

Det ska vara lätt att etablera sig i Östersund. Det ska vara lite högre i tak än på andra platser för att prova sina idéer, och det ska vara lätt att växa. Vår näringslivsattityd ska vara möjliggöraren och den som alltid provar att ja före ett nej. Vi tycker att den attityden givit goda resultat.

Utöver att vara möjliggöraren ska vi också klara av det som är viktigast vid varje etablering. Vi ska se till att Östersunds kommuns kärnverksamheter fungerar. Bra skolor och barnomsorg och tillgång till ett gott fritids och kulturliv står alltid högt på listan när företag funderar över etableringsorter.

Det var partnerskapet mellan det offentliga och privata som byggde möjligheten att landa Synsams etablering. En fastighetsexploatör som såg möjligheter inte bara för sin egen affär utan för staden och regionen och ett aktivt arbete från kommunens näringslivsavdelning, och vår

Innanförskapsakademi tillsammans med Arbetsförmedlingen lade grunden för etableringen. Liknande arbeten ligger också bakom andra stora etableringar i närtid, som Webhelps expansion och återetableringen av militären.

Men attityden till näringslivet gäller inte bara i solsken. Delar av vårt näringsliv har sin tuffaste tid i historien nu. Vår besöksnäring har drabbats hårt av samhällets nedstängningsåtgärder under pandemin, och regeringens uppenbara oförståelse för hotell och restaurangbranschens villkor, och den oförklarliga långsamheten i att verkställa och betala ut stöd riskerar att slå ut livskraftiga lokala företag helt i onödan.

Annons

Annons

Alliansen i Östersund har under pandemin vidtagit en rad åtgärder inom ramen för vad vi lagligt kan göra för att stödja det lokala näringslivet. Det har handlat om allt från tillstånd och regler till presentkort i lokala handeln och direktstöd till våra evenemangsarrangörer i Östersund. Och vi har försökt skapa möjligheter för våra restauranger att hålla så mycket öppet som möjligt.

Under nästa vecka kommer ytterligare ett paket att presenteras politiskt. Alliansen kommer att föreslå åtgärder i tre punkter där grunden är att kommunens avgifter av olika slag inte ska utgöra ett problem för de företag som sliter ont i likviditeten.

Inga kommunala företagsavgifter för tillstånd, tillsyn och kontroll kommer att faktureras under våren. All fakturering skjuts generellt till hösten då frågan prövas igen.

Alla möjligheter för kommunen att lagligt avskriva skulder som uppkommer eller uppkommit under krisen ska prövas utifrån utgångspunkten att kommunen inte ska bidra till att fördjupa företags likviditetskris.

Kommunal nolltaxa införs för tillsyn och kontroll gällande försäljning och servering av alkohol under 2021. Nolltaxa införs också för upplåtande av mark för uteserveringar.

Några av dessa åtgärder kommer att kräva politiska beslut i fullmäktige innan de kan verkställas, men eftersom all fakturering generellt skjuts till hösten kommer de i praktiken att verka omedelbart.

Annons

Alliansen är beredd att vidta ytterligare åtgärder inom ramen för vad vi kommunalpolitiskt får göra för att stötta vårt näringsliv genom krisen. Synsams etablering är en viktig signal om att vi kan känna stark framtidstro och ljus vid horisonten. Vi tar oss igenom detta!

För Alliansen i Östersund:

Bosse Svensson (C), Pär Jönsson (M), Stephen Jerand (KD), Pär Löfstrand (L)

Annons

Annons

Till toppen av sidan