Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Åtta kommuner: Trafikverket måste skjuta upp beslutet om sänkt hastighet på E 14

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Vi undertecknade, kommunstyrelsens ordförande (KSO) för respektive kommun, anser att den föreslagna hastighetssänkningen på vår genomfartsled, E 14, är olycklig och inverkar negativt på vår framtida utveckling, ur flera perspektiv.

Arbetsmarknadsförstoringen riskerar hämmas

Besöksnäringens fantastiska utveckling riskerar hämmas

Annons

Den allmänna känslan av en positiv framtidstro naggas i kanten

Annons

Det finns dock ett annat sätt att angripa problemet för att kunna bibehålla 100 km/h samtidigt som trafiksäkerheten ökar.

Vårt resonemang vilar på Trafikverkets samhällsekonomiska analyser där kostnaden för en hastighetssänkning är betydande. Det vägs upp av en minskad risk för dödsfall som i deras analys ger ett positivt samhällsekonomiskt resultat.

Till saken hör att den ekonomiska förlusten kan minskas med en mittsepareringsåtgärd för E 14. Trafikverket har enligt uppgift inte möjlighet att ta fram en sådan, då en mittseparering inte finns budgeterad i deras gjorda planeringar.

Det vi kunde se var att om kostnaden för sänkningen tas bort, genom att en mittseparering byggs, görs en långt mycket större samhällsekonomisk vinst än vad som blir fallet med en hastighetssänkning.

För att komma vidare behöver en analys över vad en mittseparering innebär, göras.

Vi har ställt frågan till våra planupprättare, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen, om deras trafikkontor kan hjälpa till att ta fram en sådan.

Vi anser därför att i avvaktan på en planläggning för ett mittsepareringsarbete, inklusive den samhällsekonomiska analysen av en sådan, bör Trafikverket skjuta fram sitt hastighetssänkningsbeslut tills vidare.

Annons

Erik Lövgren, KSO Ånge

Bodil Hansson, KSO Sundsvall

Jörgen Persson, KSO Bräcke

Bo Svensson, KSO Östersund

Karin I Jonsson, KSO Krokom

Daniel Danielsson, KSO Åre

Annons

Annons

Till toppen av sidan