Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Svar från Postnord: Svenskarna skickar allt färre brev

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild, Noella Strand

Annons

Svar på ”Företagarna: Låt inte staten överge sin post!” (12 mars)

Postnord har ett uppdrag att samla in och dela ut brev och paket i hela landet. Det är ett uppdrag som vi är stolta över och för att vi ska förvalta uppdraget på rätt sätt måste vi anpassa våra tjänster efter samhällets förändrade behov.

Annons

Annons

Postnord har inte fått en krona i ersättning för den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige. Att bekosta hela vår finmaskiga infrastruktur, från Ystad till Haparanda, är väldigt kostsamt. Hitintills har servicen kunnat finansieras av portointäkter, men i takt med att brevvolymerna faller är detta inte längre möjligt.

Sedan millennieskiftet har mer än hälften av brevvolymerna övergått till digitala alternativ, samtidigt som våra kostnader, som i stor utsträckning är fasta, består. Självklart förstår Företagarna hur viktigt det är att intäkter kan matchas med utgifter.

De förändringar som vi nu genomför med varannandagsutdelning och det förändrade kvalitetskrav som regeringen har föreslagit, är helt enkelt en anpassning till att svenskarna skickar allt färre brev.

Inom kort kommer våra brevbärare bara ha brev att dela ut i varannan postlåda. Att dagligen passera varannan postlåda utan brev att dela ut, är inte rationellt, varken ekonomiskt eller miljömässigt. Daglig utdelning av post är inte heller något som prioriteras i de användarundersökningar som är gjorda.

Det kan dessutom tilläggas att de förändringar som vi nu ser i Sverige har våra nordiska grannländer sedan länge implementerat. I Norge, Finland och i Danmark är kraven på den samhällsomfattande posttjänsten betydligt lägre, än de förändringar som nu sker i Sverige. 

Annons

Utan de här besparingarna som vi planerar för, kommer förlusterna i brevverksamheten på några års sikt att uppgå till miljardbelopp. Som ett ansvarstagande företag är det nödvändigt att vi agerar proaktivt och utifrån de förutsättningar som finns för att undvika en sådan situation.

Hans Bergander, distributionsområdeschef Postnord

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan