Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: LO: Med kollektivavtalet i ryggen är vi starka tillsammans

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Kollektivavtalets dag infaller i dag 17 mars.

I Sverige har vi valt att låta många av arbetsmarknadens regler bestämmas i kollektivavtal i stället för i lag, på gott och ont. Det innebär också att vi inte har någon lag som reglerar lägstalönen och något tvång att betala in till tjänstepension. Det är lagar, kollektivavtal och anställningsavtal som styr anställningsvillkoren.

Ett kollektivavtal innehåller de regler som ska gälla på jobbet. Där står om löner, arbetstider, semesterersättning och andra arbetsvillkor. Grundidén med ett kollektivavtal är att ingen arbetstagare ska tvingas konkurrera ut sina arbetskamrater genom att gå med på lägre lön eller sämre villkor än vad andra har.

Att många är med i facket är en förutsättning och det ställer högre krav på arbetsgivaren att teckna kollektivavtal som ger en tryggare anställning, hur stor ersättning du får vid föräldraledighet, sjukdom, omställningsförsäkring och hur mycket som ska avsättas till din framtida pension.

Annons

Annons

Kollektivavtalen innehåller minimiregler kring löner och villkor.

Många tar för givet att de ska få en löneökning varje år men det finns ingen laglig rätt till årlig löneökning det finns inget ens som säger att vi ska få lön för vårt arbete. Men i kollektivavtalen regleras rätten till att årligen få en löneöversyn. I vissa avtal finns miniminivåer på löneökningen medan andra avtal inte innehåller en garanterad löneökning exempelvis individuell lönesättning.  

Genom avtalet kan arbetstagarorganisationen stå upp för sina rättigheter och hålla tillbaka dom olika krav som marknadskrafterna ibland kan kräva som tex, anställningstrygghet, lägre ingångslöner, begränsningar i Las, semesterperioder med mera.

Kollektivavtal är en chans att få en sund konkurrens på arbetsmarknaden och möjliggör för småföretagare om alla följer gällande spelregler på arbetsmarknaden.

Kollektivavtalen är anpassade för den bransch eller den arbetsgivare som de är framtagna för, därför ser olika kollektivavtal olika ut. Men de reglerar alltid trygghet för den anställde!

Med avtalet i ryggen kan arbetstagarna kräva bättre villkor och ju fler som är medlemmar desto större kraft får man mot arbetsgivarna. Med avtalet i ryggen vidgar vi vyerna mot andra länder och samarbetar med arbetstagarorganisationer i andra länder så kan vi på sikt förbättra livsvillkoren på arbetsmarknaden med gemensamma krav och få större förståelse från andra länders organisationer och arbetstagare om vad till exempel lönedumpning innebär på vår arbetsmarknad.

När vi är många som är medlemmar i facket har vi förutsättning och kan sätta press på arbetsgivarna och få schysta avtal. Tillsammans är vi starka!

LO-facken Jämtland, ordförande P-G Skoog

Annons

Annons

Till toppen av sidan