Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Ge de äldre en fast omsorgskontakt

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

SKPF Pensionärerna vill att förslaget om en fast omsorgskontakt ska bli verklighet omgående – inte om nio år som regeringens utredare föreslår! Samtidigt vill vi också passa på att kommunalisera hemsjukvården för att skapa en sammanhållen vård- och omsorg för äldre.

Den kris som pågått länge inom äldreomsorgen måste få ett stopp. Coronapandemin är ett talande exempel på vad som händer när det brister i organisation, kunskap och inte minst kontinuitet inom äldreomsorgen. Den negativa utvecklingen har pågått under lång tid. Det är hög tid att ta situationen på allvar.

Annons

Annons

Syftet med det så kallade kontaktmannaskapet är att erbjuda äldre som har hemtjänst en fast omsorgskontakt. På så sätt är det möjligt att stärka behovet av samordning, kontinuitet, trygghet och individanpassad omsorg. Därför menar vi att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska.

Givetvis kommer en fast omsorgskontakt inte automatiskt att leda till exempelvis högre personalkontinuitet. För att få till ett riktigt statuslyft för hela hemtjänsten behöver politiker och arbetsgivare skapa mer attraktiva arbetsplatser där medarbetarna trivs, vill stanna och utveckla sin kompetens.

Kontaktmannaskapet måste vara långsiktigt och skapa trygghet. Det får inte skapa osäkerhet hos brukaren med ständigt nya personer som ska vara kontaktperson.

De personer som tar på sig kontaktmannaskap ska vara säkra och trygga för att kunna, vilja och våga utöva sitt uppdrag till fullo och vara det stöd och den effektivisering som är syftet.

I grund och botten handlar det om att skapa tilltro till professionerna och på riktigt ge möjligheter till frihet i den egna livssituationen – inte förvaring och förtvivlan hos de äldre och nära anhöriga.

Hemsjukvården är inte kommunaliserad i hela landet. SKPF anser att det är positivt och önskvärt att få till en överenskommelse mellan regioner och kommuner att hemsjukvården blir en kommunal uppgift.

Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande SKPF Pensionärerna

Britt Wikman, distriktsordförande SKPF Pensionärerna Jämtland Härjedalen

Annons

Annons

Till toppen av sidan