Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: SKPF: Genomtänkt digitalisering gynnar pensionärerna

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Landets äldre har drabbats hårt av den förgörande coronapandemin. En bidragande orsak är avsaknaden av en genomtänkt strategi för en nationell digital infrastruktur. Bristerna har fått långsiktiga konsekvenser för sjukvården, äldreomsorgen och skolan. Så här långt har pandemin tydliggjort allvarliga brister i förmågan att ge en god välfärd.

Enligt regeringen ska Sverige år 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. På så sätt är det möjligt att underlätta för människor att uppnå en god, jämlik hälsa och välfärd. Sverige saknar en nationell digital infrastruktur, men också en strategisk ambition för en sådan. Med en klar strategi skulle det vara lättare att uppnå en vision för e-hälsa.

Annons

En förankrad strategi skulle kunna bli en startpunkt för ökad kvalitet och produktivitet helt inom ramen för Sveriges modell med självstyre och autonomi i regioner och kommuner. Det blir lättare att skapa ordning tekniskt och organisatoriskt. Det kommer att vara till nytta för den enskilda individen och antagligen spara skattemedel.

Annons

Digitaliseringen av samhället är inte ett mål i sig, utan ett medel som möjliggör förnyelse. För oss pensionärer skapar digitaliseringen stora möjligheter till individuellt anpassade stöd, enklare kommunikation samt ökad delaktighet över vår hälsa och livssituation. Tids nog kommer många av oss att behöva praktisk hjälp. Digitaliseringen kan bidra till att förlänga tiden som självständiga pensionärer.

Det finns en stor potential i att möta utmaningarna inom vården och omsorgen genom att använda data som en strategisk resurs och tillvarata ny teknologi. Om regionernas och kommunernas digitala infrastruktur varit bättre utbyggd hade vi stått bättre rustade inför coronapandemin. Det gäller såväl förmåga att följa utvecklingen av pandemin som att förebygga effekter genom vaccinering, vaccinationsintyg och bokningssystem.

Sveriges grannländer har redan digitala infrastrukturer som underlättar i pandemiarbetet. Folkhälsomyndigheten hade inte behövt vara så förvånad över tillståndet i äldreomsorgen om det funnits samordnade rapporteringssystem. Om alla myndigheter dessutom varit bättre på att ta tillvara näringslivets och universitetens innovationsförmåga hade fler digitala tjänster funnits som till exempel ett sjukjournalsystem som fungerar över hela landet.

Annons

En nationell digital infrastruktur borde vara önskad hos regioner och kommuner, särskilt med tanke på att kraven på att tillgodose individers olika val också ökar.

Annons

Sverige måste ta lärdom av sina grannländer. Det är viktigt att betrakta och lära av det som redan är gjort. Bjud in näringsliv, universitet och myndigheter för digital förvaltning på bred front till det fortsatta arbetet. Då vinner landets pensionärer fördelar, får bättre vård och omsorg och mer för sina skattepengar.

Britt Wikman, distriktsordförande SKPF Pensionärerna Jämtland Härjedalen

Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande SKPF Pensionärerna

Annons

Annons

Till toppen av sidan