Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Alla människor ska kunna leva ett liv fritt från våld

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT

Annons

Mäns våld mot kvinnor är ingen nyhet! Det vet vår personal alltför väl.

Det vet den polis som efter påringningar från grannar möter den våldsutsatta kvinnan.

Det vet åklagaren som äntligen samlat nog bevis för att kunna väcka åtal.

Det vet sjukvårdspersonalen som vårdar de synliga fysiska och osynliga psykiska skadorna.

Det vet handläggaren på socialtjänsten som utreder utsattheten hos kvinnor och barn; ordnar med skyddat boende, erbjuder stöd för det som våldsutövare har berövat. 

Tillsammans mot våld är en myndighetssamverkan som vill komma till rätta med mäns våld mot kvinnor. Genom att myndigheter med olika ansvar tillsammans med frivilligorganisationer bildar den kedja av skydd stöd och hjälp som HON behöver!

Annons

Annons

Under 2018 tog vi i ledningsgruppen för Tillsammans mot våld initiativet till Barnahus som startade 2020, och under 2021 förstärker vi arbetet med en unik verksamhet där myndigheter samverkar genom samråd för att ge bästa tänkbara skydd, stöd och hjälp till den utsatta kvinnan och barnet.

Hälso- och sjukvården och tandvården har ett tydligt ansvar när det gäller att upptäcka och identifiera våld mot kvinnor och ge ett adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagande. Detta ansvar tydliggörs i hälso- och sjukvårdslagens definition av ”en god vård”.

För att kunna erbjuda god och adekvat vård måste hälso- och sjukvården så långt det är möjligt försöka identifiera orsaken till de symtom som patienten söker för. Vi ska ställa frågor om våldsutsatthet både på rutin och vid misstanke till patienterna, eftersom man oftast inte berättar själv om vad som har hänt. All personal inom hälso- och sjukvården har en anmälningsplikt när det gäller oro för barn som far illa.

Polisens ansvar är att i första hand att skydda och hjälpa i det akuta skedet. Att omedelbart stoppa våldet! Polisen ska utreda händelsen på plats så långt det går för att skapa förutsättningar för den fortsatta utredningen. Polis och åklagare arbetar tätt tillsammans för att utredningen ska bli så kvalitativ och gedigen att åklagare kan gå till åtal. Stor vikt läggs vid att skapa relation med kvinnan så hon kan och orkar delta samt känna förtroende för rättsväsendet och processen.

Annons

Socialtjänsten i kommunen har ett ansvar för att ge så väl barn som vuxna det skydd och stöd som de har behov av. Den som vill förändra sitt våldsamma beteende gentemot en närstående kan få behandling. Tveka inte att ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller med Centrum mot våld i Jämtlands län så berättar vi mer om vilket stöd som finns!

Annons

Om du är orolig för att ett barn far illa, tveka inte att anmäla det till socialtjänsten i din kommun. Du kan vara anonym!

Alla elever ska vara trygga i skolan och ska ha samma möjligheter att utvecklas och lära. Ingen ska fara illa, vare sig i hemmet eller i skolan. Utbildningen i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. All personal inom skolan har anmälningsplikt när det gäller oro för barn som far illa.

Genom hälsosamtalet i skolan möter elevhälsans personal alla elever. All personal i skolan arbetar främjande och förebyggande med värdegrundsfrågor, människors lika värde, normer och jämställdhet.

Varje kvinna som utsätts för mäns våld mot kvinnor är en för mycket. Myndigheterna arbetar kraftfullt och har målsättningen att alla människor ska kunna leva ett liv fritt från våld.

Men vi behöver din hjälp! Du kan stoppa våldet genom att:

Säga nej till den lilla pojken som skojbråkar med flickorna i stället för att säga ”pojkar är pojkar”

Säga nej till sexistiska skämt i grabbgänget. Säga: det är fel!

Annons

Sluta normalisera det våld som män utför mot kvinnor, barn och andra män.

Finnas till för den i din närhet som lever med våld. 

Tillsammans kan vi göra skillnad! Förändring är möjlig! Det könsbaserade våldet i Jämtlands län kostar årligen 516 miljoner kronor. Vad skulle du vilja göra för de pengarna?

Myndighetssamverkan Tillsammans mot våld: Landshövding Marita Ljung, polischef Erik Bakkman, chefsåklagare Stefan Ekeroth, regiondirektör Hans Svensson, barn- och utbildningssamordnare Helena Danielsson, länssamordnare social välfärd Elin Ring

Besök gärna hemsidan tillsammansmotvåld.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan