Annons

Annons

Annons

Offerdal

Insändare
Insändare: Svar från Dan Olofsson: Havsbaserad vindkraft växer snabbare än landbaserad

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vindkraftverk i havet. I bakgrunden Öresundsbron.

Bild: TT

Annons

Signaturen ”Kommuninvånare” skriver att ”det är väldigt vilseledande och mycket naivt” av Dan Olofsson att hävda att all ny vindkraftsproduktion ska klaras med havsbaserad vindkraft.

Insändare: Låt det sunda förnuftet råda – bygg vindkraftsparken i Offerdal (6 maj)

Det jag sagt är: ”Vi bör vidta kraftfulla åtgärder för att lägga om till havsbaserad vindkraft. Glesbygdens befolkning ska inte behöva utstå alla de konflikter som följer av att den landbaserade vindkraftsindustrin blir alltmer storskalig när vi inte utnyttjat den potential som finns i havsbaserad vindkraft.”

Annons

”Kommuninvånare” har uppenbart inte insett den stora förändring som skett runt om i världen. Den havsbaserade vindkraften växer nu globalt snabbare än den landbaserade. Det beror bland annat på att det blåser bättre till havs. Genom att anläggningarna blir större och teknikutvecklas blir de också lönsamma.

Annons

Få länder omges med så mycket hav som Sverige, men ändå har vi hamnat snett genom att vi byggt 98 procent landbaserat men endast 2 procent havsbaserat.

Miljöpartiets ledning har insett denna obalans, och på DN Debatt 1 maj föreslås en mycket kraftfull utbyggnad av havsbaserad vindkraft. En utbyggnad som motsvarar två tredjedelar av den nuvarande elanvändningen.

I nämnd artikel skrivs: ”EU-kommissionen har uppmanat medlemsstaterna att upprätta nationella mål för den havsbaserade energin. Fossilfritt Sverige och tunga företrädare för näringslivet (bland annat LKAB, SSAB, och Scania) har gemensamt föreslagit regeringen att följa denna uppmaning.”

Det är denna omställning som nu behöver ske med kraft. Att om kanske sju år, efter alla juridiska processer, påbörja ett bygge av en av Sveriges största vindkraftsindustrier mitt i den natursköna Offerdalsbygden, ska man bara göra om det 1; går att köra över samernas lagstadgade rättigheter och 2; att det inte finns andra bra lösningar för Sveriges elproduktion som inte förstör naturvärdena i en hel bygd.

I ett läge när det finns lösningar till havs och när det är mycket osannolikt att miljö- och EU-domstolar skulle negligera samernas intressen, blir vägen framåt naturlig. Avstå från vindkraften i Nordbyn-Vallsta, fokusera på havsbaserad vindkraft, värna rennäringen och naturen och en kraftfull inflyttning till Offerdal. Svårare än så är det inte.

Dan Olofsson

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan