Annons

Annons

Annons

Krokom

Debatt
Debatt: C: Små skolor behövs för en levande landsbygd

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Centerpartiets fasta ståndpunkt är därför att låta Landöns förskola vara kvar, liksom att inte göra förändringar i Hotagsområdet, förrän en ordentlig helhetsanalys gjorts och medborgarna fått säga sitt."

Bild: Håkan Luthman

Annons

Trots allt elände som coronapandemin medfört finns det även ljuspunkter. Ett glädjeämne är befolkningsutvecklingen i Krokoms kommun. Under årets fyra första månader har befolkningen ökat mer än den gjorde under hela förra året. En stor del av dessa inflyttare är barnfamiljer. Vi ser en tydlig trend där människor väljer att flytta ut på landsbygden.

Bland det första potentiella inflyttare vill veta innan de gör slag i saken är hur skol- och barnomsorgssituationen ser ut. Skola och barnomsorg ska givetvis ha hög kvalitet, vilket den verkligen har i Krokoms kommun. Men det krävs också rimliga restider – från hemmet till skola, fritidshem, barnomsorg, till arbetsplatsen – och samma väg tillbaka. Barnkonventionen, som numera är lag, måste innebära rimliga arbetsdagar även för barnen.

Annons

Vi i Centerpartiet anser därför att det är viktigt att anlägga ett medborgarperspektiv på skolfrågan, utöver de självklara kraven på en likvärdig och högkvalitativ pedagogik liksom goda arbetsvillkor för personalen. Vi politiker måste ta med i avvägningen hur olika alternativ underlättar eller försvårar, eller rent av omöjliggör att leva på landsbygden, när vi fattar beslut om skolstrukturen.

Annons

I debatten idag är förskolan i Landön i skottgluggen, liksom skolsituationen i Hotagsområdet.

Ett förslag är att förskolan i Landön, som idag både hyser förskolebarn och fungerar som fritidshem, ska slås ihop med förskolan i Tulleråsen och fritidsbarnen flytta till fritids i Änge. Men föräldrarnas arbetsplatser kan vara belägna på många olika håll, vilket kommer att innebära långa resvägar både morgon och kväll för många familjer, inte minst för barnen.

Vi i Centerpartiet anser därför att förskolan i Landön behövs, det är kontraproduktivt att i ett så pass expansivt skede som kommunen nu befinner sig i börja montera ner en fungerande verksamhet.

I december 2020 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om en etablering av en ny förskola/skola i Hotagsområdet. Detta beslut har mötts av kritik med inställningen att Valsjöbyns skola ska vara kvar. Det är tydligt att här krävs ytterligare analys för var en skola i området når flest och kommer till bäst nytta. Det är uppenbart att ytterligare dialoger med boende i området behövs innan en välgrundad lösning kan komma till stånd.

Annons

För Centerpartiet är det en självklarhet att ha ett helhetsperspektiv på kommunens verksamhet. Skola och barnomsorg utgör en viktig resurs för en livskraftig landsbygd. Utan rimlig tillgång till detta kan barnfamiljer inte leva i glesbygd. Vi ska vara glada och stolta över att människor väljer att bosätta sig i vår kommun, även i de glesare delarna.

Centerpartiets fasta ståndpunkt är därför att låta Landöns förskola vara kvar, liksom att inte göra förändringar i Hotagsområdet, förrän en ordentlig helhetsanalys gjorts och medborgarna fått säga sitt.

Astrid Lönn Jern (C), vice ordförande barn- och utbildningsnämnden i Krokoms kommun

Ingrid Zakrisson (C) ledamot

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan