Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: Stadskärnan borde drivas som ett köpcentrum

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Gågatan i centrala Östersund.

Bild: Lars Ljungmark

Annons

Antalet tomma lokaler i Östersunds stadskärna bara växer. Vad kan vi göra för att vända denna negativa trend?

Svar: Lära sig av externhandelns organisation.

30 lokaler står tomma i centrala Östersund: ”Det var bättre förr” (13 maj)

Handelssektorn i Sveriges stadskärnor står inför stora strukturella förändringar för att möta konkurrensen från externa handelsområden och den växande näthandeln.

För att stadskärnan ska återta initiativet, behövs en satsning på en kombination av handel, service, upplevelser och mötesplatser – så kallad ”evening economy” som syftar på den ekonomiska aktivitet som sker efter att de flesta slutat jobbet eller skolan.

Annons

Annons

Det är dock svårt att samla alla aktörer i en stadskärna kring en gemensam målbild eftersom man till synes har olika intressen. Handlarna vill hålla nere sina kostnader medan fastighetsägarna vill ta ut en bästa hyra.

Kommunen kan ha svårt att motivera investeringar i stadsmiljön eftersom det på kort sikt oftast innebär enbart utgifter. Tänk om stadskärnan istället kunde drivas efter modellen av ett köpcentrum?

För kommunens del innebär det att alla frågor kring stadskärnan hanteras av samma instans eller grupp. För handlarna betyder det att tänka utanför boxen, det vill säga den egna butiken.

Vi skulle då ha en stadskärna med en gemensam skyltning av typen ”Här finns det 500 gratis parkeringsplatser”, ”Vi har alltid öppet under följande tider...”, ”Besök några av våra 70 olika butiker och 50 olika serveringar” eller ”Våra offentliga toaletter finns här...” och så vidare.

Med en gemensam finansiering från kommunen och fastighetsägare kunde det vara möjligt att placera parkeringsplatser direkt under torg eller varuhus, utveckla rummet mellan husen för upplevelser och platser att mötas, offentliga toaletter eller andra ingrepp som stärker stadskärnans attraktivitet och således konkurrenskraft.

Enskilda aktörer skulle då inte bokföra sina insatser för en bättre stad som en kostnad, utan som en gemensam investering för att öka den totala attraktiviteten och på sikt även lönsamheten.

Annons

Planeringen av handelns utveckling i Östersund kan inte överlåtas till individuella handlare eller enskilda fastighetsbolag, här krävs ett helhetsgrepp för att skapa både lönsam handel och en attraktiv stadsmiljö.

Efterfrågar även att man från kommunalt och politiskt håll etablerar en övergripande plan som tar till vara på det som är utmärkande och unikt med Östersunds stadskärna, för att stärka dess konkurrenskraft i den fysiska planeringen.

David Grahn Hellberg, arkitekt

Annons

Annons

Till toppen av sidan