Annons

Annons

Annons

Offerdal

Insändare
Debatt: Svar: Inflyttning är mycket bättre för Offerdal än vindkraft

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Projekt Kaxås.

Bild: Anders Olsson

Annons

Det säger något om sakernas tillstånd när de som förespråkar storskalig vindkraft i Nordbyn/Vallsta i sina inlagor och artiklar aldrig någon gång har förmåga att redovisa att det finns många fördelar med alternativet om denna industri inte blir av.

Debatt: Företagare: En vindkraftspark i Nordbyn-Vallsta är en framtidssatsning för Krokom (18 maj)

Det är ju trots allt ett val Krokoms kommun har att göra. Och då måste alternativen vägas mot varandra. I grunden är det val mellan att (1) värna rennäring, inflyttning, natur och vad den stora majoriteten av bygdens folk vill, och (2) bygga storskalig vindkraft, som eliminerar rennäring och inflyttning, tar bort betydande naturvärden och tondövt kör över vad de flesta människor i denna glesbygd önskar

Annons

Annons

Njaarke sameby och Projekt Kaxås har i sin konsekvensanalys från november 2020 lyft fram alla de ekonomiska fördelar som de som driver vindkraftsprojektet lyft fram till Krokoms kommun. Detta jämför vi sedan vad som händer om denna industri inte byggs eftersom den nu pågående inflyttningen av unga familjer då kan fortsätta.

Projektet har redan kontrakterat unga familjer motsvarande 68 nya skattebetalare i Krokoms kommun, och vi ser inga problem med att nå vårt mål med 100 nya skattebetalare, det vill säga 50 nya unga familjer.

När man jämför alternativen, vilket inte vindkraftsförespråkarna gör, blir det uppenbart att ekonomin för bygden och Krokoms kommun blir väsentligt bättre med inflyttningen än att bygga vindkraften.

Njaarke sameby anser att de får upphöra med sin rennäring om vindkraften byggs. Detta ska ses i perspektivet av att Krokoms kommun har en uttalad policy att rennäringen i kommunen ska utvecklas. Då kan inte kommunen plötsligt köra över rennäringen och säga ja till vindkraften.

Vi noterar att de företagare som skrivit artikeln till försvar av vindkraften fått ihop 20 namn. Men vi noterar också att föreningen Livskraft i Offerdal fått ihop 1 200 namnunderskrifter, varav bedömningen är att cirka hälften bor i bygden. Det finns således ett kraftigt folkligt motstånd mot att omvandla den vackra Offerdalsbygden till ett industriområde för storskalig vindkraft. Några få markägare tjänar pengar på detta genom arrende, medan alla andra får sänkta värden på sina bostäder enligt de bedömningar värderingsmän gör.

Annons

Annons

Några sakfel i företagarnas artikel. De skriver att närmast boende bor en halvmil från de närmaste vindkraftverken. Mäter man på kartan blir avståndet någon kilometer från närmaste boendemiljö vilket äventyrar hälsan för boende.

Företagarna skriver att Krokoms kommun under flera år projekterat en vindkraftsinvestering. Så är inte fallet. Krokoms kommun har för ett decennium sedan, då vindkraften var småskalig, i motsats till länsstyrelsen utpekat Nordbyn som ett område lämpligt för vindkraft. Dessa planer ska löpande uppdateras, vilket inte skett under denna tioårsperiod. Uppdatering beräknas dock ske kommande år.

Kommundirektören Jonas Törngren har i en konsekvensanalys december 2020 kommit fram till att detta område bör rödmarkeras så det inte kan användas för vindkraft.

Bert-Ola Bångman, projektmotor Projekt Kaxås

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan