Annons

Annons

Annons

Offerdal

Debatt
Debatt: Svar från Dan Olofsson: Planen för vindkraft är redan obsolet

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Allt sedan det kungliga enväldet och Axel Oxenstierna har centralmakten i Stockholm styrt genom direktiv till länsstyrelser, som sedan verkställer centralmaktens beslut.

Allmogen har inte haft något att säga till om.

Demokratins genombrott med en medborgare en röst har fört ner beslutsrätten så att de som lokalt är berörda fått beslutsrätt. Sålunda har kommuner idag full beslutsrätt om de vill säga ja eller nej till vindkraft i sin kommun.

Etablissemanget för vindkraft med Anders Wijkman i spetsen torgför i en artikel de centralistiska myndighetsidéerna. Det som ofta kännetecknar dessa är att verkligheten ofta förändras snabbare än centrala planer.

Debatt: Stöd till vindkraftsplanering i Jämtland minskar klimatutsläppen (25 maj)

Annons

Annons

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tagit fram en nationell plan där vindkraften till 2040 ska byggas ut med 80 TWh på land och med 20 TWh till havs.

Denna plan vill vindkraftsetablissemanget nu trycka igenom i glesbygden mot ökande folkligt motstånd. De hävdar helt missvisande att denna plan är nödvändig för industrin och elförsörjningen i söder.

Planen innebär att den landbaserade vindkraften ska tredubblas. Länsstyrelserna ska här vara en aktör som tillser att de centrala planerna genomförs. För ändamålet vill de smörja kommunerna med 200 miljoner kronor i planeringsstöd så de snabbar på med uppdatering av sina vindkraftsplaner.

Problemet med denna plan är att den redan är obsolet. Trots att vi i Sverige har den mycket gynnsamma situationen att vi omges av mycket hav, har vi ändå hamnat helt snett genom att vi byggt 98 procent på land och endast 2 procent till havs. Det som nu händer globalt är att den havsbaserade vindkraften växer snabbare än den landbaserade.

Exempelvis i Tyskland som haft en mycket kraftig utbyggnad av landbaserad vindkraft är motståndet på landsbygden nu så stort att investeringarna bromsas upp.

Industrin är ofta bättre än myndigheter på att anpassa sig efter förändrade förhållanden. Därför förvånar det mig mycket att vindkraftsindustrin driver på utifrån obsoleta myndighetsplaner och inte tar åt sig vad som händer globalt.

Annons

När till och med den store vindkraftsvännen miljöminister Per Bolund (MP) kommit till insikt om att den stora tillväxten i vindkraft kommer att ske till havs och vill bygga ut den med 90 TWh till 2040, så är det rimligt att vindkraftsindustrin reflekterar över vad som håller på att hända.

Annons

Att låta obsoleta centrala myndighetsplaner vara styrande för vindkraftsutbyggnad i det natursköna Jämtland är ett mycket stort strategiskt misstag med långsiktiga konsekvenser. Ännu har de lokala politikerna full beslutsrätt, men starka krafter arbetar för att tunna ut detta.

Det är min förhoppning att de kommunala politikerna nu tar tillvara de möjligheter de än så länge har och inte felaktigt låter sig ledas av att det är nödvändigt för vår överlevnad att den vackra fjällnära miljön i Jämtland ska behöva förstöras av ett antal storskaliga vindkraftsindustrier när det finns bättre lösningar till havs.

Dan Olofsson

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan