Annons

Annons

Annons

Offerdal

Debatt
Debatt: Dan Olofsson: Berättelsen om Projekt Kaxås – efter första halvleken

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Stefan Nolervik

Annons

Krokoms kommun tog tyvärr våren 2019 beslut om att lägga ner byskolan i Kaxås. Det gjorde att Projekt Kaxås startades.

Målsättningen var att bryta den långvariga avfolkningstrenden och öka antalet elever så byskolan kunde vara kvar. Idén var att skapa ett attraktivt koncept för unga familjer med ordinära inkomster, så att åtminstone 50 unga familjer från olika delar av Sverige valde att flytta till det natursköna Offerdal. De tre största partierna, C, M och S, gav projektet sitt fulla stöd, vilket uppskattades.

Nu två år senare kan vi glädjas åt att Projekt Kaxås levererat och väckt riksintresse. Kontrakt har skrivits med 38 unga familjer för inflyttning i nya hus i Ekobyn Ladriket och i befintliga hus och gårdar som stått tomma. Sammantaget utgör detta 125 nya invånare, varav 51 barn. Det ska relateras till att Kaxås 2019 hade cirka 100 invånare och byskolans upptagningsområde cirka 500 invånare.

Annons

Annons

Men så hände något som vände upp och ner på allt. Oktober 2020 meddelade Vattenfall att de önskade bygga storskalig vindkraft intill Kaxås i Nordbyn/Vallsta. Det skapade djup oro hos de unga familjerna.

Kommunen har veto i en fråga som denna. Efter nio månaders intensiv debatt har vi ett läge där sex partier M, KD, SD, V, MP och JVK har sagt nej till vindkraften. S och C tycks inte vilja lämna något besked. De vill först göra en vindkraftsplan för hela kommunen, vars färdigställande kan ligga ett år fram i tiden.

Problemet är att C och S tillsammans har majoritet. Dessa partier som gav Projekt Kaxås sitt fulla stöd, kan nu vara de partier som gör att Projekt Kaxås får läggas ner av det skälet att det är nästintill omöjligt att övertyga unga familjer att bryta upp från olika orter i Sverige för att bosätta sig intill storskalig vindkraft med närmare 300 meter höga vindkraftverk.

Så här skrev en av de unga familjerna häromdagen: ”Utan att veta om det blir en vindkraftsetablering står vi nu i begrepp att sälja vår gård, vi har sagt upp fasta bra jobb och är i begrepp att flytta. De senaste veckorna har vi grubblat dag och natt, vad händer om det blir en vindkraftsetablering intill ett hus där vi investerar fyra miljoner? Värdet kommer att bli en bråkdel, vi kommer att ha lån som vi inte kan lösa. Det här scenariot gör oss rädda – vi riskerar att helt haverera vår privatekonomi, vilket såklart får förödande konsekvenser för oss och våra barn”.

Vad ska Projekt Kaxås göra i denna situation?

Annons

Ska vi med någon form av garanti skapa ekonomisk trygghet för denna unga familj eller ska vi stillasittande se på när denna fina familj tvingas tacka nej till sin livsdröm eftersom de inte får besked om vad Krokoms kommun vill?

Annons

För det fall att C och S väljer att säga ja till vindkraften, blir situationen mycket bekymmersam. Projekt Kaxås vill inte sätta de unga familjerna i en situation där deras privatekonomi raseras till följd av något de inte kunnat råda över. Projekt Kaxås kan som följd härav bli sittande med många nybyggda tomma hus och få förluster på många tiotals miljoner kronor.

Jag har inte hört någon på kommunen som bekymrat sig över detta, och det må så vara. Men politiker i kommunen borde bry sig när unga familjers livsdrömmar krossas.

Vi vill se ett annat scenario som bygger på utveckling och inte avveckling. Vi vill se att Projekt Kaxås kan fullföljas. Vi ser helst att detta sker genom att C och S kommer till samma slutsats som de övriga partierna i den avgörande vindkraftsfrågan. Om så inte sker, kommer vi ändå göra vad vi kan för att värna Projekt Kaxås.

Genom en Sifo-undersökning som vi nyligen genomfört har vi fått fram att det finns ett kraftfullt stöd bland befolkningen för att säga nej till vindkraften. Självklart har vi förhoppningen att detta kommer att återspeglas i sammansättningen av kommunfullmäktige efter nästa års val. Skulle detta inte lyckas är vi inställda på en mångårig kamp i domstolar för att få stopp på Vattenfalls planerade övergrepp på Offerdal.

Annons

Det är fantastiskt att se det engagemang som driver de bybor som varje dag utvecklar Projekt Kaxås. Det är märkligt att det största hotet mot deras arbete är vilket beslut kommunen landar i beträffande vindkraften.

Under hela mitt 70-åriga liv har jag löpande kunnat följa vilka satsningar kommunen drivit beträffande Kaxås med omnejd för att bryta den långvariga avfolkningen. Rakt ur minnet kan jag inte komma på något av betydelse. För det fall kommunen föredrar vindkraft före inflyttning, får kommunens agerande plötsligt stor betydelse. Inte för att utveckla bygden utan för att avveckla ett inflyttningsprojekt som levererar.

Annons

Ska Krokoms kommun kunna tillgodogöra sig möjligheterna med distansarbete som nu utvecklas, ska man inte tro att människor som söker ett naturnära boende väljer att bo intill en storskalig vindkraftsindustri.

Nu efter första halvleken vet vi tyvärr inte vart Projekt Kaxås tar vägen. Det kan sluta med att vi är tillbaka på ruta nummer 1 där kommunens plan om att lägga ner byskolan blir verklighet, men det kan också sluta med en kraftfull och glädjande vitalisering av denna enastående bygd.

Dan Olofsson, grundare Projekt Kaxås

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan