Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: WWF: Driv på för ett ambitiöst avtal för den biologiska mångfalden

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den utrotningshotade grönfläckiga paddan.

Bild: TT

Annons

Sverige, EU och världens ledare måste kraftigt höja sina ambitioner för att säkra den biologiska mångfalden och få ett starkt avtal i Kunming, Kina, senare i år. Mångfalden av liv på jorden minskar snabbare än någonsin i mänsklighetens historia. De kommande tio åren är kritiska för att styra om i rätt riktning.

I oktober 2010 enades världens länder om en tioårig strategisk plan för att skydda den biologiska mångfalden och våra ekosystem, inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). Planen innefattar 20 mål, de så kallade Aichimålen. En rapport som nyligen släpptes av WWF och Naturskyddsföreningen visar att Sverige inte lyckats nå målen. Visserligen har konkreta insatser genomförts, men de räcker inte.

Annons

Läget är akut men ändå inte hopplöst, för i år har världens ledare en unik möjlighet att ändra kurs och sätta fart i rätt riktning!

Annons

Just nu pågår nämligen förhandlingarna om det nya globala ramverket inom CBD med nya mål som ska ersätta Aichimålen. Slutförhandlingarna planeras ske i oktober i Kunming. Det ger en unik möjlighet för världens länder att sätta mer ambitiösa mål och att säkra förutsättningarna för genomförande.

Aldrig tidigare har den biologiska mångfalden legat så högt på den internationella politiska agendan. FN har utsett 2020-talet till decenniet då ekosystemen ska restaureras och naturen återhämta sig. EU har satt både den biologiska mångfalden och klimatfrågan i fokus för sin nya gröna giv.

Sverige både kan och måste vara en stark och pådrivande kraft för biologisk mångfald internationellt. Sverige bör självklart vara med och ta täten för att driva en ambitiös politik globalt och inom EU samt genom att visa konkreta åtgärder nationellt.

WWF vill särskilt att Sverige driver på för att det nya ramverket inkluderar ett mål om att halvera vårt globala fotavtryck från produktion och konsumtion till 2030.

Världens länder måste hantera drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald och sätta mål för den omställning som krävs inom sektorer med stor påverkan på den biologiska mångfalden, såsom jordbruk, skogsbruk, fiske och infrastruktur.

De största hoten idag är förlust av livsmiljöer som avskogning och storskalig markomvandling för jordbruk.

Annons

Annons

WWF vill även se Sverige driva på för mål om att skydda minst 30 procent av land och hav till 2030 i ekologiskt representativa och sammanhängande nätverk av väl förvaltade skyddade områden – liksom mål för att stoppa artförlusten som orsakas av människan.

Det globala avtalet för biologisk mångfald måste bli minst lika ambitiöst och omfattande som Parisavtalet för klimatet. Därför måste Sverige höja både rösten och insatserna för den biologiska mångfalden och bli en pådrivande röst internationellt. Tillsammans med andra länder måste vi ta dessa nödvändiga steg för att reparera vår relation med naturen. Utan friska ekosystem riskerar vi både framtiden och välfärden.

Peter Westman, tillförordnad generalsekreterare WWF

Åsa Ranung, senior policyrådgivare WWF

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan