Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Så kan det hållbara jordbruket växa i Jämtland

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Klimatkrisen är akut, den biologiska mångfalden minskar dramatiskt och spridning av bekämpningsmedel i naturen fortsätter. För att lösa utmaningarna behöver vi alla hjälpa till. Konsumenter och offentliga upphandlare i Jämtland kan bidra genom att stödja ekologisk odling och djurhållning, skriver Jonas Carlberg, affärsområdeschef för lantbruk på Krav.

"Ska vi klara att ställa om till en hållbar livsmedelsproduktion behöver vi minska matsvinnet och äta mindre kött."

Bild: Tor Röjerås

Sveriges mål är att andelen ekologisk jordbruksmark år 2030 ska vara 30 procent. För Jämtland var den siffran förra året 39 procent, bäst i hela landet. Och de bönder som redan ställt om gör en stor miljöinsats. De säger nej till naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, de använder odlingsmetoder som ökar den biologiska mångfalden och samtidigt minskar utsläppen av växthusgaser. De är vardagens miljöhjältar.

Annons

Annons

De Krav-certifierade bönderna, som i Jämtland står för 38 procent av den ekologiska jordbruksmarken, går dessutom ännu längre, bland annat med åtgärder för att motverka övergödning och en striktare reglering av tungmetaller.

Ska vi klara att ställa om till en hållbar livsmedelsproduktion behöver vi minska matsvinnet och äta mindre kött. Den mat vi producerar behöver tas fram med långsiktigt hållbara metoder, och då spelar även ekologiska och Krav-märkta djur en viktig roll. Förra året var 15 procent av alla kor och får i Jämtland godkända enligt Krav. Genom att öka andelen kan bönderna och deras betande djur bidra till öppna landskap med fler växter, blommor, bin, insekter och fåglar, vilket är avgörande för stabiliteten i våra ekosystem och gör oss bättre rustade att klara torka och skyfall i klimatförändringarnas spår. Djur ska hanteras på ett bra sätt, och med KRAV-certifiering uppfylls en rad tuffa krav för djurens välfärd. Kraven sträcker sig utöver svensk lagstiftning med exempelvis större stallytor och längre utevistelse. Lantbrukare som inte sköter sig blir av med sin Krav-certifiering.

Ekologiska och Krav-certifierade bönder tar ett stort ansvar för att trygga en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Men om vi ska klara de stora utmaningarna som klimatförändringen, en minskad artrikedom och kemikalier i miljön måste vi arbeta tillsammans. Här kan butiker och konsumenter i Jämtland bidra genom att prioritera hållbarhet. Varje val av svenska, närproducerade, ekologiska och Krav-märkta varor tar oss ett steg närmare en hållbar framtid. Den offentliga sektorn köper in livsmedel för 10 miljarder kronor om året, och varje dag serveras det 3 miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Sveriges mål är att andelen ekologiska livsmedel ska vara 60 procent i offentlig sektor år 2030. Förra året var den siffran 38 procent. Här finns stora möjligheter för den offentliga sektorn i Jämtland att gå före. Det enda sättet att lösa de globala utmaningarna är att göra det tillsammans. Butiker, konsumenter, bönder och den offentliga sektorn i Jämtland kan gemensamt bidra till ett hållbart och livskraftigt svenskt jordbruk.

Jonas Carlberg

Affärsområdeschef för lantbruk på Krav

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan