Annons

Annons

Annons

Annons

Sikås

Minnesord: Pelle Stjernström, Sikås

Ett stort och engagerat hjärta har stannat av.

Under de 84 år och nio månader som blev Pelle Stjernströms innehållsrika liv hade han hjärtat med sig i allt vad han företog sig. Det slog särskilt för hembygden, företagandet och skogen. Men allra hårdast för de människor som fanns omkring honom.

I en ständigt fulltecknad och framtidsinriktad agenda gjordes alltid plats för familjen i första hand, vår mamma Anita, oss barn och med tiden sex barnbarn och två svärsöner.

Driv, nyfikenhet och slagfärdighet personifierade vår pappa. En outtröttlig vilja att upptäcka nya möjligheter, nya platser och bekantskaper, finna lösningar, ”vända på stenar”, skapa och förbättra, var motorn i hans starka engagemang, både som människa, politiker och företagare.

Annons

Annons

Samma egenskaper gjorde honom till den finaste förälder och morfar man kan tänka sig. Han uppmuntrade, lyssnade och ställde upp närhelst det behövdes, kom med idéer och resonerade. Så mångfacetterad som han var som person kunde han frågas till råds om det mesta och han var snabb att hjälpa till eller krama om. Han tyckte om att umgås, när vi var på resor tillsammans, på utflykter till fjälls eller skogs eller träffades hemma, förnöjd med att vi alla fanns på nära håll i byn.

Pappas liv präglades starkt av företagandet och företagande präglades starkt av hans person. Initiativet till Sikås Trä tog han från riksdagsbänken 1972 där han under tre mandatperioder drev på i hjärtefrågor om landsbygdens utveckling. Sågverket blev en uppstickare i det skogrika inlandet som utmanade den rådande industristrukturen. Ytterligare sågverk startades i Ocke, hustillverkning bedrevs i Hammerdal och när Hissmoforssågen förvärvades var grunden lagd till livsverket, industrikoncernen Camfore.

Genom företagsgruppen konkretiserade han tillsammans med likasinnade kompanjoner sin ideologiska övertygelse desto mer än vad han tyckte sig kunnat åstadkomma som politiker; att det finns rätt och möjlighet till liv i hela landet förutsatt att människor är villiga att jobba för det, bland annat genom att skapa sysselsättning. Under loppet av trettio år utvecklades ett femtiotal bolag inom ramarna för Camfore. Som mest sysselsatte koncernen 500 personer i Jämtland. Främst koncentrerades verksamheten inom dotterbolagen till sågverk och vidareförädling, men koncernen involverade även verkstadsindustri, husvagnstillverkning och turistsatsningar, bland annat utvecklingen av Åre Björnen.

Annons

Annons

Utöver skogen som ett självklart intresse betydde musiken mycket för pappa och genom bildandet av en egen kulturstiftelse kunde han hjälpa unga musiker under utbildning att låna bra stråkinstrument och uppmärksamma särskilt hedervärda kulturprestationer i länet. Under många år arrangerades uppskattade konserter med Ovikens kammarorkester i Hammerdals kyrka i stiftelsens regi. Han var inte heller sen att själv plocka fram fiolen för att musicera tillsammans med andra när tillfälle gavs, vilket spred glädje i många sammanhang. Inte minst hemma, där vänner och affärskontakter oupphörligen bjöds in till samvaro, framåtsyftande samtal och förplägnad under mammas goda försorg.

Under deras 55 år långa äktenskap växte de samman till en oslagbart stark kombination och pappa värdesatte sin livskamrat och bästa vän mycket högt.

När de skogsrelaterade delarna av Camforekoncernen 2004 såldes till Norrskog låg det inte för pappa att bli pensionär i någon traditionell mening. I stället startade han upp på nytt tillsammans med min syster Eva i holdingbolaget Femper, ett nära och stimulerande samarbete med ett flertal företag och projekt som han uppskattade stort och som han dagligen deltog mycket aktivt i ända tills en hjärtinfarkt under sommaren försämrade hans hälsa kraftigt.

För oss var han allt. Trygghet. Kärlek. Tillförsikt. Tomrummet han lämnar efter sig är outsägligt stort – men tacksamheten över att vi har fått ha denna kraftfulla, kreativa och kärleksfulla energikälla i våra liv är ännu större. I våra hjärtan och tankar kommer han ständigt att vara närvarande.

Otaliga roliga, ibland vassa, ännu oftare kloka kommentarer, konstruktiva uttryck och positiva synsätt på tillvaron i stort finns omsorgsfullt arkiverade i våra minnen. Det ger oss något att hålla fast i och vägledas av i stunder då hans starka och så särskilt handlingskraftiga hand saknas oss som allra mest.

Anna Stjernström

Annons

Annons

Till toppen av sidan